MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.
01
november
2022

Víno roka - VínkoPRO 2023

VinkoPRO 2023 je rebríček vín, ktoré sa zúčastnia najmenej 3 súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v súťažnej sezóne 2022/2023.
27
marec
2023

Víno Vráble 2023

Organizačný výbor výstavy zostavený z členov Združenia vrábeľských vinohradníkov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov vo Vrábľoch a mesta Vráble usporiadajú 29. ročník súťažnej výstavy vín VÍNO VRÁBLE 2023, so štatútom uverejneným nižšie, ktorý je záväzný pre všetkých zúčastnených účastníkov.
05
apríl
2023

Gustus Juvenilis 2023

Nitrianska súťaž, špecializujúca sa na degustátorov mladších ako 35 rokov.
12
apríl
2023

Vínne trhy Pezinok 2023

Vážení priatelia, organizačný výbor si vás dovoľuje pozvať na 26. ročník podujatia, ktoré má na Slovensku dobré meno a tradíciu. Predkladáme vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov VTP 2023.
14
apríl
2023

Angel Wines

Jemnosť vo flaši

      Obrázok 

Domov > Články > Z domova > 

Rok 2021 bude pre vinohradníkov a vinárov Slovenska najťažší v histórii.

Rok 2021 bude pre vinohradníkov a vinárov Slovenska najťažší v histórii.

Vyzývame vládu SR na reformy pomerov vo vinohradníctve a vinárstve

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska si dovoľuje poukázať na neúnosnú situáciu v Slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Slovenskí vinohradníci a vinári, ako súčasť ekonomiky a cestovného ruchu Slovenska, žiadajú všetkých kompetentných a vládu SR o reformu pomerov v slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska upozorňuje, že na zlepšenie pomerov a zachovania konkurencieschopnosti slovenských vinohradníkov a vinárov, je nutná spoločná koordinácia síl naprieč všetkými ministerstvami Slovenskej republiky. Situácia v poľnohospodárstve, vo vinohradníckom a vinárskom sektore, je napätá a alarmujúca. Vyžaduje si systémové riešenie, reformy a adresnú pomoc.

ObrázokRozloha rodiacich vinohradov na Slovensku, v dôsledku dovozov lacného zahraničného cisternového vína a nedostatočnej podpory, každoročne klesá. V roku 2021 očakávame pokles výmery rodiacich vinohradov na Slovensku na úroveň približujúcu sa k 7000 hektárov, čo predstavuje alarmujúci stav. V prípade pokračovania súčasného trendu, môže prísť k absolútnemu kolapsu vinohradníctva. Upozorňujeme že v roku 1989 bolo na Slovensku viac ako 30 tisíc hektárov rodiacich vinohradov.

Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila vo februári 2021 informáciu, že výška alokovaných prostriedkov na program "Reštrukturalizácia vinohradov" nepostačuje na počet žiadostí a rozlohu novovysadených plôch. Má sa pristúpiť ku kráteniu platieb na už podpísané projekty o viac ako 33 %. Je to veľmi nepríjemná situácia, pretože každému vinohradníkovi bude z očakávaných prostriedkov chýbať 33%. Podpory z Poľnohospodárskej platobnej agentúry nie sú do dnešného dňa preplatené. Voči iným členským štátom EÚ ideme vo výraznom časovom sklze, na ktorý banky reagujú veľmi zle. Navyše, ide o ďalšiu enormnú záťaž na cash flow vinohradníka, keďže väčšina reštrukturalizácií bola financovaná z úverov, a vznikla tak neschopnosť plnenia záväzkov voči bankám, čo sa v ostatných členských štátoch neudialo. Vznikla tak ďalšia povinnosť dofinancovania 33% novým bankovým úverom, čo je likvidačný stav. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska žiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o promptné riešenie tejto situácie a kompenzácie krátených prostriedkov, aby nedochádzalo k už spomínanému úbytku vinohradníckych plôch a k exekúciám pestovateľov.

Likvidáciou vinohradov na Slovensku neprichádzame len o slovenské hrozno a víno. Vytráca sa aj kus slovenskej identity a kultúrneho bohatstva. Slovensko ďalej prichádza o príjmy z cestovného ruchu, daní, odvodov a pracovné miesta. Viacerí Slovenskí vinohradníci a vinári navyše prispievajú hodnotnými oceneniami zo zahraničia k budovaniu národného marketingu, a to na vlastné náklady.

Dnes je to už viac ako rok od prvého potvrdeného prípadu ochorenia covid-19 na Slovensku. Slovenskí vinohradníci a vinári, už viac ak
o rok, rátajú škody v dôsledku zatvorenia prevádzok. Z dôvodu uzavretia hotelov, reštaurácii a vinoték, sa viacerí vinohradníci a vinári dostali do obrovských dlhov, ktoré narastajú každý deň. Čiastočne boli odškodnené gastroprevádzky, avšak vinári a vinohradníci, ako dodávatelia týchto prevádzok, odškodnený neboli vôbec. Veľmi si vážime podporu slovenských spotrebiteľov. Zároveň si dovoľujeme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré by napomohli trvalo udržateľnému riešeniu pomerov v Slovenskom vinohradníctve a vinárstve, a to napríklad:
  obr_5_roesler
 •  Zriadenie fondu na podporu predaja Slovenských vín v zahraničí pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, a to vo výške aspoň 500.000 eur. Vinohradníci a vinári získavajú v zahraničí významné ocenenia a šíria dobré meno Slovenska, často na vlastné náklady. Svojimi oceneniam suplujú národný marketing po celom svete a pomáhajú tak cestovnému ruchu na Slovensku a vinohradníckej turistike. 
 •  Zriadenie vývoznej dotácie do tretích krajín vo výške 50% nákladov od Ministerstva hospodárstva SR. Slovenskí vinohradníci a vinári nemajú žiadnu exportnú dotáciu do tretích krajín, na rozdiel od ostatných krajín EÚ. Naša konkurencie schopnosť je v tomto minimálna a preto nedokážeme konkurovať vínam zo zahraničia. 
 •  Zavedenie priamej dotácie na každý 1 kg vypestovaného hrozna vo výške 0,23 € za 1 kg. Zavedenie dotácie sprehľadní koľko kilogramov hrozna sa na Slovensku reálne vypestuje a sprehľadní trh s vínom. Významným pozitívnym vedľajším efektom bude tvorba nových pracovných miest, podpora cestovného ruchu a zachovanie vinohradníckej tradície Slovenska. Odhadujeme, že až 60% z tejto dotácie by sa mohlo vrátiť do štátneho rozpočtu cez výber daní a odvodov. 
 •  Zavedenie mimoriadneho príspevku na udržanie pracovných miest v Slovenskom vinohradníctve od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Starostlivosť o slovenské vinohrady je nutná neustále, bez ohľadu na ročné obdobie, pandemickú či finančnú kondíciu pestovateľa. Vinohradníci a vinári prišli o významnú časť svojich príjmov a v najbližších mesiacoch neočakávame zlepšenie situácie. Z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať o príspevok vo výške aspoň 80% mzdových nákladov na udržanie pracovných miest. Ďalej žiadame o zníženie odvodového zaťaženia pre sezónnych pracovníkov, podľa vzoru iných členských štátov EÚ.
 • Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska ďalej upozorňuje, že segment vinohradníctva a vinárstva odvádza každoročne do štátnej kasy milióny eur v podobe priamych daní a odvodov. V blízkej budúcnosti a po skončení pandémie, Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska očakáva zvýšený záujem o spoznávanie našej „neprebádanej krajiny vína“. Slovensko má tak unikátnu príležitosť presadiť sa v Európe a vo svete nielen automobilovým priemyslom, no najmä aj vysoko kvalitným vínom a úrodnými vinicami, ktoré by prispievali k dobrému menu našej krajiny. Dnes sa nachádzame v bode, kedy záchrana a ďalší rozvoj Slovenského vinohradníctva na svetovú úroveň je možný len s podporou štátu. Slovenskí vinohradníci a vinári majú vysokú ochotu sa rovnako podieľať na tvorbe pracovných miest, ekonomických a sociálnych hodnôt a šírení dobrého mena v zahraničí.

  press@zachranmevinohrady.sk

  Mesiac poctivého slovenského vína

  Tri číselné údaje ktoré potrebujete vedieť o slovenskom vinohradníctve a vinárstve : 7000ha, 33% a 1#PoctiveSlovenske.