MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.

postup31postup32postup33

Dovážate šumivé víno alebo liehoviny?

Modul EMCS eColKo je tu pre Vás, uľahčí Vám tvorbu daňových hlásení a komunikáciu s Finančnou správou SR pre tovary podliehajúce spotrebným daniam (lieh a alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, energia a energetické výrobky). 

Pre vinárske výrobky, je v evidencii k dispozícii sekcia, ktorá obsahuje časti ako kategória vína, vinohradnícka zóna, tretia krajina pôvodu a operácie s vinárskym výrobkom.

Hlásenie je možné editovať priamo, alebo vytvoriť importom z ERP ekonomických systémov, alebo z evidencie Daňového skladu - modul eColKo.


Obrázok 

01
november
2023

Víno roka - VínkoPRO 2024

VinkoPRO 2024 je rebríček vín, ktoré sa zúčastnia najmenej 3 súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v súťažnej sezóne 2023/2024.
PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY, posledná aktualizácia 12.4.2024
18
apríl
2024

VÍNO SPU 2024

Vážení priatelia a milovníci vína,
dňa 18.4.2024 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 22.05.2024 verejná prehliadka 15. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2024“. Srdečne vás pozývame na účasť v súťaži, ako aj na verejnej ochutnávke súťažných vín.
Naše motto: „Na Slovensku sa organizuje mnoho súťaží vín, ale táto jediná sa koná na vinohradnícko – vinárskej, AKADEMICKEJ pôde“.
23
apríl
2024

Gustus Juvenilis 2024

Nominačná súťaž do Národného salóna vín, špecializujúca sa na degustátorov mladších ako 35 rokov.
24
apríl
2024

Agrovíno 2024

XXXVI. VÝSTAVA VÍN je určená pre všetky vína, ktoré môžu súťažiť v jednotlivých kategóriách určených štatútom, bez ohľadu na ich geografický pôvod. Súťaž AGROVÍNO je nominačnou súťaźou pre Národný salón vín, konanou pod záštitou Zväzu vinohradníkov a vinárov SR.
26
apríl
2024

Výstava vín Vínne trhy Pezinok 2024

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov si Vás dovoľuje pozvať
do Krušičovej kúrie,
Radničné nám. č.9
na 27. ročník verejnej ochutnávky - výstavy vín Vínne trhy Pezinok 2024.
Domov > Články > Z domova > 

Project CLIMVINO - Vírusová hrozba pre naše vinohrady

Project CLIMVINO - Vírusová hrozba pre naše vinohrady

Vinič hroznorodý (Vitis vinifera L.) je spomedzi pestovaných plodín hostiteľom najväčšieho počtu vírusov. Doteraz sa na viniči identifikovalo viac ako 86 rôznych vírusových a subvírusových patogénov. Mnohé z nich sú špecifické iba pre Vitis spp. a neinfikujú iné hostiteľské rastliny.

Vírusy patria medzi najmenšie známe patogény škodiace na viniči. Ich veľkosť sa vyjadruje v nanometroch (milióntinách milimetra). Skladajú sa z molekulu ribonukleovej kyseliny a bielkovinového obalu (kapsidu). Tvar vírusov môže byť rôzny. Na viniči sa vyskytujú vírusy najmä takmer guľovitého, tyčinkovitého, vláknitého a baciloformného tvaru. Na jednom kry sa môže vyskytovať zároveň viacero druhov vírusov.
Vírusy sú patogény, ktoré sa môžu rozmnožovať len v živých bunkách a nemajú nezávislý metabolizmus. Pozostávajú len z genetickej informácie, ktorá preprogramuje metabolizmus hostiteľskej bunky na produkciu genetickej informácie vírusu a ďalších zložiek vírusu. Zvyčajne sa tvorba vírusu končí pre hostiteľskú bunku smrteľne, hoci niekedy sa genetická informácia vírusu môže integrovať do genómu bunky a zostať tam dlhý čas bez toho, aby spôsobila poškodenie.
Tak, ako pravdepodobne všetky živé organizmy, aj vinič sa môže nakaziť vírusmi, pričom doteraz bolo z viniča izolovaných 55 rôznych druhov vírusov. Ide o RNA vírusy, ktoré sa nemôžu integrovať do genómu hostiteľa. Rod Nepovirus, Closterovirus a Ampelovirus majú hospodársky význam. Rozšírení sú aj zástupcovia rodov Maculavirus a Vitivirus. Prenášačmi sú nematódy (v prípade nepovírusov) alebo šupinatý hmyz (Coccidae) a múčnatky (Pseudococcidae), prípadne aj mšice (Aphidina). Detekcia a identifikácia týchto vírusov sa uskutočňuje pomocou metódy DAS-ELISA.
Bežne rozšírené vírusy viniča a ich vektory
 climvino_tab_01

Symptómy (príznaky) sú spravidla charakteristické pre tú-ktorú virózu. Pokiaľ nie je nákaza latentná, môže sa symptomatika využiť na určenie pôvodcu choroby. Osobitný význam majú nepovírusy (najmä vírus mozaiky arábky ArMV, roncet viniča GFLV), ktoré môžu vážne poškodiť vinič a spôsobiť jeho úhyn a tiež vírusy zvinutky GLRaV.
 
climvino_pic_patogen_01
Vľavo: Príznaky ochorenia listovej zvinutky spôsobené vírusovou infekciou. Vpravo: Hrozno viniča Zweigeltrebe napadnuté roncetom.

Na Slovensku sa v Nariadení vlády č. 49/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu na trh uvádza povinnosť testovania v selektovaných a podpníkových vinohradoch na produkciu pôvodného a základného množiteľského materiálu a certifikovaného materiálu na:
   a) vírus roncetu viniča, vírus mozaiky arábky (komplex infekčnej degenerácie)
   b) vírus zvinutky viniča 1, vírus zvinutky viniča 3
   c) vírus latentnej škvrnitosti viniča (len u podpníkových vinohradov)  
Ďalej sa vo Výnose MP SR č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva §22 zákona NR SR č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách uvádza zoznam vírusov a vírusom obdobných organizmov, na ktorých výskyt je testovaný množiteľský materiál zdravotnej triedy Virus frei - VF, označený ako „bezvírusový materiál“.

Testovaním sa zisťuje zdravotný stav krov viniča aj v prípade latentného vírusu, resp. latentného výskytu vírusu.

Kompletné výsledky projektu CLIMVINO nájdete na web stránke www.climvino.eu
 
znak_europskej_unieinterreg_slovakia_austria_graphicelement_rgb

zvaz_logo


Projekt CLIMVINO je financovaný z projektu Program spolupráce Interreg V-A SK-AT: Zníženie rizika ochorení viniča pre lepšie a zdravšie hrozno – CLIMVINO (č. 305021X645).