Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

postup31postup32postup33

Zber vzoriek na súťaže AWC Vienna A CMB

Bez ohľadu na skôr zverejnené informácie, zber vzoriek na súťaže AWC Vienna a Concours mondial de Bruxelles bude prebiehať v priebehu mesiaca jún. V prípade súťaže Concours mondial de Bruxelles sa nevylučuje ani neskorší termín. O presnom termíne zberu vzoriek budeme informovať všetkých vinárov, ktorí prihlásili vína prostredníctvom systému VínkoPRO. V prípade ak ste prihlásili vína na súťaž priamo, riaďte sa pokynmi organizátorov a vína doručte na nimi uvedené miesta v nimi uvedenom termíne.
25.05.2020

      Obrázok 

Domov > Články > Z domova > 

Program konferencie Slovenské vinohradnícke obce 2019

Program konferencie Slovenské vinohradnícke obce 2019

13 lektorov z rôznych oblastí vinárstva a vinohradníctva budú prezentovať aktuálne témy, ktoré Vás určite zaujmú.
Témy sú zamerané hlavne pre vinohradnícke obce a organizácie združujúce vinárov a vinohradníkov.

Program konferencie

Štvrtok - 24.10. 2019 - 1. deň konferencie

8.00 - 9.00       
Registrácia
Ranný coffee break s občerstvením

9.00 - 9.15       
Slávnostné otvorenie konferencie

rektorka SPU v Nitre - Doc. Ing. Klaudia Halászová PhD., 

viceprimátor mesta Nitra - Ing. Daniel Balko 


9.15 - 10.30     
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde
Aktuálne témy k vlastníckym a užívacím vzťahom k poľnohospodárskej pôde v slovenských vinohradníckych obciach.
doc. Ing. JUDr. Jarmila Lazíková, PhD. - Katedra práva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

10.30- 11.00
Špecifiká v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd v slovenských vinohradníckych obciach
Vplyv odpadových vôd z procesu výroby vína na vodohospodársku infraštruktúru obcí.
Prezentácia inovatívneho riešenia problému s upchávaním čerpadiel v čerpacích staniciach odpadových vôd.

Ing. Roman Rusnák - Aqua4um, s.r.o.


11.00 - 12.00   obed + coffee break

12.10 - 12.40
Vytvorenie podmienok pre malovýrobcov vín na Slovensku

Ing. Marek Závracký, PhD. - Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ing. Mária Chválová - Štátna veterinárna a potravinová správa SR


12.40 - 14.00   
Hľadanie slovenského terroir

a/ Klasifikácia vín vo svete. Klasifikácia našich vín. Terroir to sme my. Rajón, Obec, Vinica. Víno, Vinár, Služby. Zo sveta našich vinárov. Recenzie vín. Udalosti. Predstavenie ročníka a riadené degustácie.

b/ VinkoPRO nástroj profesionálnych degustátorov. Výsledky dostupné kdekoľvek a kedykoľvek.  Náš terroir, naše vína. Zjednodušenie práce usporiadateľa s tabletmi, či bez nich. Víno roka z výsledkov súťaží.

Tibor Vittek - uznávaný slovenský degustátor, šéfredaktor časopisu vinko.sk a Vinotéka, organizátor súťaži vín  

Ing Vladimír Hučko - architekt informačného systému VinkoPro, editor vinárskeho internetového portálu www.vinko.sk 


14.00 - 15.20
Možnosti vhodnej aplikácie odrôd viniča hroznorodého v podmienkach Slovenska 
Súčasná situácia v slovenskom vinohradníctve, výsadba nových vinohradov, charakteriska vhodných odrôd viniča hroznorodého. 

Ing. Eduard Pintér, PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
Doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. - 
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra


15.20 - 16.00  
Strekovský príbeh
Ako vybudovať úspešný festival vína.

Ing. Tomáš Kasnyik - predseda poľnohospodárskeho družstva Strekov, organizátor Strekovského festivalu vína 


16.00 - 16.30  
Slovenské víno v Michelinskej reštaurácii
Neuveriteľný príbeh malého slovenského vinára, ktorého vína sa dostali až do prestížnych svetových reštaurácií. 

Zsolt Sütö - slovenský vinár zo Strekova a cesta o tom, ako sa dá presadiť aj malou produkciou do veľkého sveta vín 

                         
18.00 - 24.00   
Spoločenský večer 
Ochutnávka slovenských vín a domácich produktov. Neformálne stretnutie návštevníkov konferencie a pozvaných hostí, hudobný program, ľudová hudba, tombola s množstvom zaujímavých cien, možnosť hodnotenia vín prostredníctvom portálu vinko.sk.

Piatok - 25.10. 2019 - 2. deň konferencie

8.30 - 9.00       
Registrácia 
Ranný coffee break s občerstvením

09.00 - 10.20  
Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy

Aktuálne otázky ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a v EU.
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. - Katedra práva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre


10.20 - 10.50
Predstavenie činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR
NSRV SR spája aktérov podieľajúcich sa na rozvoji vidieka. Agentúra pre rozvoj vidieka ako centrálna jednotka NRSRV SR spolu s regionálnymi anténami informuje o programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 a svojimi aktivitami zvyšuje vzdelanosť v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Ing. Lenka Mikulová - riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka Nitra

10.50 - 12.00
Vínna turistika - cesta k rozvoju slovenských vinohradníckych obcí
Organizácia vínnej cesty a s ňou spojených zážitkov.
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

12.00   
Ukončenie konferencie
Občerstvenie

Zmena programu vyhradená!