MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.
Domov > Články > Z domova > 

Problémy s Tokajom

Problémy s Tokajom

Maďarská strana si dala jednostranne zaregistrovať značku "Tokaj"a následne EU odmietla zaregistrovať rovnakú značku pre Slovensko.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku(ZVHV) k celej situácii zaujal stanovisko.

Stanovisko Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku k chránenému označeniu pôvodu TokajZväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku verí, že sa Ministerstvu pôdohospodárstva v spolupráci s príslušnými orgánmi a zástupcami pestovateľov hrozna a výrobcov vína podarí presadiť oprávnené záujmy slovenských vinohradníkov a vinárov v otázke Tokaja.Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku zastáva názor, že Európska komisia postupovala diskriminačne, ak neuznala Slovenskej republike chránené označenie pôvodu Tokaj. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku nižšie uvádza zjednodušenú analýzu súčasného problém v otázke Tokaja.Súčasný stavSlovenská republika má uvedené v E-Bacchuse chránené označenie pôvodu „Tokajská /Tokajské/ Tokajský vinohradnícka oblasť“.Maďarská republika mala uvedené do novembra 2009 chránené označenie pôvodu „Tokaji, Tokaji borvidék,“ v súčasnosti má uvedené označenie „Tokaj.“Prečo je pre „Tokaj“ rozhodujúci 31.júl 2009?Od 1. Augusta 2009 totiž vstúpila do platnosti nová kategorizácia a označovanie vín podľa EU a vytvára sa E-Bacchus – register chránených označení pôvodu vín. Do 31. Júla 2009 sa víno v EU zjednodušene rozdeľovalo na stolové a akostné víno. Stolové víno nesmelo niesť žiaden bližší zemepisný údaj ako názov krajiny. Naproti tomu akostné víno muselo povinne obsahovať údaj o vinohradníckej oblasti danej krajiny, kde bolo víno vyrobené a muselo to tak byť uvedené v legislatíve danej krajiny.Pre SR v tomto období platil Zákon č. 182/2005 Z.z., ktorý uvádzal názvy vin. oblastí (pre SR aj rajónov) ako povinný údaj ku kategórii akostné víno a bol platný až do 31.Augusta 2009. V SR boli teda platné názvy vinohradníckych oblastí Malokarpatská, Východoslovenská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska a Tokaj a názvy 39 rajónov.S platnosťou od 1. Augusta2009 sa v EU tieto kategórie vín zrušili a zaviedli sa nové kategórie – namiesto stolového vína – jednoducho víno, pričom ostala platiť zásada, že nesmie niesť bližšie zemepisné označenie ako názov krajiny. Namiesto kategórie „akostné víno“ vznikla nová kategória „víno s chráneným označením pôvodu“.  Zároveň sa vytvoril register chránených označení pôvodu vín E-Bacchus. Zaviedol sa aj procedurálny postup, ako prihlasovať chránené označenia pôvodu do E-Bacchusu. Postup prihlasovania má dve možnosti. Jeden oficiálny procedurálny postup - tento postup je veľmi zložitý a poznáme ho zo zápisu napríklad skalického trdelníka, alebo oštiepka. V tomto  postupe sa totiž k  návrhom chránených označení pôvodu majú možnosť vyjadriť všetky členské krajiny EU a majú možnosť vzniesť pripomienky a námietky a EU ich musí akceptovať a zápis tak trvá viac ako 6 mesiacov. Oficiálny procedurálny postup sa týka úplne nových chránených označení pôvodu vín, ktoré ešte len vzniknú. Druhý postup – nazvime ho zrýchlený, sa použil pri založení E-Bacchusu. Kategória chráneného označenia  pôvodu a teda aj E- Bacchus sa na začiatok k 1. Augustu 2009 vytvorili tak, že sa vlastne transformovali doteraz EU nahlásené akostné vína spolu s vin. oblasťou. Názov oblasti, ktorý bol doteraz povinným údajom  akostných vín, sa povýšil na „chránené označenie pôvodu“ a priamo sa  zapísal v E-Bacchuse, bez toho, aby musel prejsť celou oficiálnou procedúrou. A teda bez možnosti ostatných krajín sa k nemu vyjadriť, poprípade vzniesť pripomienky. Týmto postupom sa E-Bacchus vytvára len na začiatku! (aj keď začiatok trvá v EU dva roky). Rozhodujúcim pre zápis do E-Bacchusu na začiatku je pritom znenie vin. oblasti v zákone príslušnej krajiny uvedené v legislatíve do 31. júla 2009.Pre SR teda v zákone č. 182/2005 Z.z., kde je uvedený názov vin. oblasti  „Tokaj.“Takéto rýchle vytvorenie E-Bacchusu však v sebe prináša riziká, ktoré využilo aj Maďarsko. Platí, totiž, že krajina, ktorá si schválila názvy vin. oblastí  do 31.7. 2009 v legislatíve, tak sa jej jednoducho zapíšu do E-Bacchusu. Výhoda je tá, že takéto názvy oblastí a teda po novom „chránené označenia pôvodu“ uznané v krajine do 31. 7. 2009 nepodliehajú oficiálnemu procedurálnemu postupu pre zápis do E-Bacchusu  a teda sa k nemu nevyjadrujú iné členské štáty.Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku považuje schválenie takéhoto postupu za veľmi nebezpečný precedens. Povinnosť nahlásiť zmenu uskutočnenú do 31. júla 2009 majú členské krajiny dva roky, to znamená, že v roku 2011 sa môžu objaviť aj ďalšie označenia „Tokaj“ napríklad pre Taliansko alebo Francúzsko, alebo Ukrajinu. Aj keď sú to zatiaľ len dohady, môžu sa premeniť na skutočnú hrozbu.  E-Bacchus sa pripravoval už v apríli 2009, a práve vtedy vzniesla SR pripomienku, aby sa jej opravil názov „Tokajská vinohradnícka oblasť“ na chránené označenie pôvodu. „Tokaj“, tak ako to bolo uvedené v zákone č. 182/2005 Z.z. EU tento návrh neakceptovala.Každý názov, schválený v E-Bacchuse na začiatku, v tom vyššie uvedenom zrýchlenom procese, sa musí do dvoch rokov zdokladovať dodaním tzv. špecifikácie. Táto špecifikácia uvádza presné znenie názvu, o ktorý sa žiada ochrana,  podrobné podmienky výroby, vymedzenie oblastí a množstvo ďalších definícií.V SR bola schválená špecifikácia s podrobným postupom a chránené označenie „Tokaj“, vo všetkých formách deklinácie aj prídavného mena  Tokajská, - ské, - ský rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva z 28.júla 2009. Od tohto dátumu sa teda v SR za chránený považuje názov uvedený v tomto rozhodnutí. V novom zákone o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. sa už uvádzajú len vin. oblasti, nie samotné chránené označenia pôvodu a nie je dôležité, v akej forme, či Tokaj alebo Tokajská vinohradnícka oblasť. Špecifikácia totiž už podrobne určuje možnosti a tvary použitia chráneného označenia pôvodu aj vo vzťahu k jednotlivým produktom – výber 3 – 6 putňový, mášláš, forditáš... Takéto obsiahle pokyny nemôže ponímať žiaden zákon, veď máme chránených až 46 názvov.V SR teda k 31. Júlu 2009 platil zákon č. 182/2005 Z.z., ktorý obsahuje názov oblasti Tokaj a zároveň platila špecifikácia, ktorá určuje presný názov chráneného označenia pôvodu a v nej je tiež uvedené Tokaj. Oboje aj zákon aj rozhodnutie slúžia ako podklad pre E-Bacchus. EU jednoznačne nepostupovala správne, keď SR odmietla zapísať výraz „Tokaj“ medzi chránené označenia pôvodu a zapísala jej názov „Tokajská vinohradnícka oblasť“.   Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková PhDvýkonná riaditeľkaZväz výrobcov hrozna a vína na SlovenskuMatúšova 25831 01 Bratislava