Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
05
september
2019

2. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2019

Národný salón vín Slovenskej republiky 2019 je vyvrcholením série nominačných súťaží, ktorej sa môžu zúčastniť iba vína vyrobené v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.
10
september
2019

Víno SAV 2019

Víno Slovenskej akadémie vied (SAV) je súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky, ktoré hodnotia vynikajúci slovenskí vedci - členovia Učenej spoločnosti SAV (ďalej len UčS SAV) pri odbornej garancii popredných slovenských hodnotiteľov.

Zámerom súťaže je neformálnym spôsobom, na základe anonymného výberu, odporučiť vína, ktoré by SAV využívala vo svojich zariadeniach a najmä pri rôznych svojich aktivitách s cieľom podporiť propagáciu slovenských vín vynikajúcej kvality.
28
november
2019

Novianska ochutnávka mladých vín 2019

6. ročník súťaže mladých vín regiónu Požitavie
31
december
2019

Víno roka - VínkoPRO 2019

VínkoPRO 2019 je vyhodnotenie najlepších vín zo všetkých súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v roku 2019.
Priebežné výsleky
Domov > Udalosti > Iné > 

Konferencia Slovenské vinohradnícke obce 2019

Konferencia Slovenské vinohradnícke obce 2019

SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach.
Miesto konania: Kongresové centrum SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 38.

Dátum konania 24.10.2019 09:00
Dátum ukončenia 25.10.2019 12:00
spu_v_nitre
Cieľom konferencie je ukázať možnosti rozvoja v oblastiach vinárskeho turizmu, vidieckej turistiky, ako aj snaha pomôcť slovenským  vinohradníckym  obciam a miestnym organizáciám zorientovať sa najmä v otázkach pozemkových vzťahov, vlastníckych a užívacích vzťahoch k poľnohospodárskej pôde, podporiť rozvoj vidieckej turistiky, nových trendov v obhospodarovaní a výsadbe vinohradov a nastolenia správneho marketingu pri organizovaní miestnych podujatí.

Témy na konferenciu sú aktuálne a starostlivo vybrané. Účasť významných slovenských odborníkov z viacerých oblastí je zárukou kvality a profesionality prednášaných tém a zároveň prispieva k obohateniu a získaniu nových poznatkov zúčastnených.

Cieľová skupinamotiv_konferencie
 • starostovia slovenských vinohradníckych obcí, 
 • vedúci marketingových oddelení obcí  
 • vinárske spolky, vinohradnícke združenia,
 • obecné a miestne organizácie, inštitúcie
 • malovinári, drobní vinári


Konferencia SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE sa uskutoční v starobylej Nitre pod záštitou rektorky SPU v Nitre Doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD.

Spolupracujúcimi inštitúciami na konferencii sú  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií SPU, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Agentúra pre rozvoj vidieka a mesto Nitra.

Oslovili sme starostov 702 slovenských vinohradníckych obcí, organizácie, ktoré sa podielajú na organizácii podujatí v obci, vinohradnícke združenia, vinohradnícke spolky, ktoré zastupujú tisícky vinárov a vinohradníkov, inštitúcie. Napriek tomu, že konferencia Vinohradnícke obce Slovenska je odborným podujatím, vytvára sa tu jedinečná príležitosť pre zúčastnených hostí nadviazať nové kontakty, rozvinúť regionálnu spoluprácu a vymeniť si vzájomné skúsenosti.

Organizačné pokyny


Účastnícky poplatok: 99 €
V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté:
 • účasť na odbornom programe vedenom skúsenými lektormi,
 • obed, občerstvenie, kávu a nápoje počas trvania celej konferencie,
 • večerný spoločenský raut spojený s ochutnávkou vín a regionálnych špecialít,
 • vstup a bezplatné parkovanie v areáli kongresovej sály,
 • rozsiahle materiály s darčekom,
 • účasť na tombole s množstvom cien.
Dôležité termíny: 
15.09. 2019 - posledný termín záväznej prihlášky
30.09. 2019 - posledný termín na zaplatenie účastníckeho poplatku na konferenciu

Prihlášku na konferenciu nájdete na tejto stránke v prílohách.
Počet miest na konferenciu je obmedzený!
konferencne_centrum_spu_v_nitre

Program konferencie

štvrtok - 24.10. 2019 - 1. deň konferencie

8.00 - 9.00       
Registrácia a ranný coffee break s občerstvením

9.00 - 9.15       
Slávnostné otvorenie konferencie.

rektorka SPU v Nitre Doc. Ing. Klaudia Halászová PhD., 

viceprimátor mesta Nitra Ing. Daniel Balko 


9.15 - 10.30     
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde.
Aktuálne témy k vlastníckym a užívacím vzťahom k poľnohospodárskej pôde
doc. Ing. JUDr. Jarmila Lazíková, PhD. - členka Katedry práva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

10.30- 11.00
Špecifiká v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd v slovenských vinohradníckych obciach.
Vplyv odpadových vôd z procesu výroby vína na vodohospodársku infraštruktúru obcí.
Prezentácia inovatívneho riešenia problému s upchávaním čerpadiel v čerpacích staniciach odpadových vôd.

Ing. Roman Rusnák - Aqua4um, s.r.o.


11.00 - 12.00   obed + coffee break.

12.10 - 12.40
Vytvorenie podmienok pre malovýrobcov vín na Slovensku.

Ing. Marián Závracký, PhD., Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
Ing. Mária Chválová - Štátna veterinárna a potravinová správa SR


12.40 - 14.00   
Hľadanie slovenského terroir.

a/ Klasifikácia vín vo svete. Klasifikácia našich vín. Terroir to sme my. Rajón, Obec, Vinica. Víno, Vinár, Služby. Zo sveta našich vinárov. Recenzie vín. Udalosti. Predstavenie ročníka a riadené degustácie.

b/ VinkoPRO nástroj profesionálnych degustátorov. Výsledky dostupné kdekoľvek a kedykoľvek.  Náš terroir, naše vína. Zjednodušenie práce usporiadateľa s tabletmi, či bez nich. Víno roka z výsledkov súťaží.

Tibor Vittek - uznávaný slovenský degustátor, šéfredaktor časopisu vinko.sk a Vinotéka, organizátor súťaži vín,  

Ing Vladimír Hučko - architekt informačného systému VinkoPro, editor vinárskeho internetového portálu www.vinko.sk 


14.00 - 15.00
Nové trendy v obhospodarovaní a výsadbe vinohradov. 
Súčasná situácia v slovenskom vinohradníctve, možnosti aplikácie slovenských novošlachtencov v podmienkach  Slovenska, charakteristika nových slovenských odrôd, nové šlachtenie viniča, výsadba nových vinohradov. 

Ing. Ondrej Korpáš - významná osobnosť z oblasti šľachtenia viniča hroznorodého, medzinárodne uznávaný vinohradník a vinár, autor nových registrovaných 
slovenských odrôd viniča.
Ing. Ondrej Korpáš, ml. - kráčajúci v šľapajách svojho otca, odborník v šľachtení viniča hroznorodého. 


15.00 - 16.00  
Slovenské víno v Michelinskej reštaurácii.
Neuveriteľný príbeh malého slovenského vinára, ktorého vína sa dostali až do prestížnych svetových reštaurácií. Prednáška je spojená s ochutnávkou autentických vín.

Zsolt Sütö - malý slovenský vinár zo Strekova a cesta o tom, ako sa dá presadiť aj malou produkciu do veľkého sveta vín. 

                         
18.00 - 24.00   
Spoločenský večer spojený s ochutnávkou regionálnych vín a domácich produktov. Neformálne stretnutie návštevníkov konferencie a pozvaných hostí, hudobný program, ľudová hudba, tombola s množstvom zaujímavých cien, možnosť hodnotenia vín prostredníctvom portálu vinko.sk.

piatok - 25.10. 2019 - 2. deň konferencie.

8.30 - 9.00       
Registrácia a ranný coffee break s občerstvením.

09.00 - 10.20  
Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôd.

Aktuálne otázky ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a v EU
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. - členka Katedry práva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre10.20 - 10.50
Predstavenie činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR.
NSRV SR spája aktérov podieľajúcich sa na rozvoji vidieka. Agentúra pre rozvoj vidieka ako centrálna jednotka NRSRV SR spolu s regionálnymi anténami informuje o programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 a svojimi aktivitami zvyšuje vzdelanosť v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Ing. Lenka Mikulová - riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

10.50 - 12.00
Vínna turistika - cesta k rozvoju slovenských vinohradníckych obcí.
Organizácia vínnej cesty a s ňou spojených zážitkov.
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

12.00   Ukončenie konferencie, občerstvenie.

Zmena programu vyhradená!

Oznamy

Inštrukcie k úhrade konferencie Slovenské vinohradnícke obce

09.08.2019
Aby bolo možné správne párovať úhrady s Vašou účasťou prosíme aby ste dodržali nasledovné:
Ako VS uveďte 102019.
Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte mená účastníkov.
Platba je na účet občianskeho združenia Ambrózy vedeného vo VÚB, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0041 5379 1251
SWIFT: SUBASKBX

Adresa

Kongresové centrum SPU Nitra
Tr. Andreja Hlinku 38
949 76 Nitra
Slovenská republika

Kontakt pre zasielanie prihlášok

Email
Telefón0904 436 778

Organizátor

Spoluorganizátor

Organizátor konferencie

Bibeň Milan, Ing.

Email
Telefón0904 436 778

Organizátor konferencie

Vodný Jozef, MVDr.

Telefón0948 666 111

Záväzná prihláška

Záväzná prihláška na konferenciu Vinohradnícke obce 2019