MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.

postup31postup32postup33

Dovážate šumivé víno alebo liehoviny?

Modul EMCS eColKo je tu pre Vás, uľahčí Vám tvorbu daňových hlásení a komunikáciu s Finančnou správou SR pre tovary podliehajúce spotrebným daniam (lieh a alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, energia a energetické výrobky). 

Pre vinárske výrobky, je v evidencii k dispozícii sekcia, ktorá obsahuje časti ako kategória vína, vinohradnícka zóna, tretia krajina pôvodu a operácie s vinárskym výrobkom.

Hlásenie je možné editovať priamo, alebo vytvoriť importom z ERP ekonomických systémov, alebo z evidencie Daňového skladu - modul eColKo.


Obrázok 

01
november
2023

Víno roka - VínkoPRO 2024

VinkoPRO 2024 je rebríček vín, ktoré sa zúčastnia najmenej 3 súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v súťažnej sezóne 2023/2024.
PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY, posledná aktualizácia 28.6.2024
01
august
2024

AWC Vienna 2024

AWC Vienna je pre našich vinárov najúspešnejšou zahraničnou súťažou. V minulom roku získali slovenské vína
Domov > Udalosti > Súťaže > 

Vinum novum 2022

Vinum novum 2022
Poslanie súťaže vín dopestovaných a vyrobených v roku 2022
a) Odborne posúdiť a vyhodnotiť vína vyrobené rôznymi technologickými postupmi a metódami z rôznych odrôd a z rôznych vinárskych oblastí. Získané poznatky a skúsenosti budú sprostredkované s cieľom skvalitnenia daného odboru.
b) Prezentovať kvalitné vína slovenskej produkcie širokej laickej ako i odbornej verejnosti, a tým podporiť výrobu, predaj a najmä všeobecné povedomie o týchto produktoch.
c) Sprostredkovať a prehĺbiť výrobné, obchodné a spoločenské vzťahy medzi výrobcami, obchodníkmi a spotrebiteľmi.
Registrácia vzoriek: od 30.10.2022do 28.11.2022
Hodnotenie vzoriek: od 01.12.2022 16:00do 01.12.2022 20:00

Podmienky účasti

a) Zúčastniť sa môžu všetci výrobcovia vína, ktorí splnia podmienky štatútu súťaže.
b) Posudzovať sa budú vzorky vín len senzoricky čisté, bez zákalov, filtrácia nie je podmienkou. Vína, ktoré nebudú mať ukončený proces fermentácie, budú vyradené.
c) Víno musí byť dopestované a dorobené v roku 2022.
d) Vína prihlásené do súťaže musia zodpovedať Zákonu o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. a budú zaradené do nasledovných kategórií:
 1.  Biele vína 2022- suché 0-4 g/l zvyškového cukru na liter, alebo do 9 g/l, pokiaľ celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej nie je o viac ako 2 gramy nižší ako obsah zvyškového cukru.
 2.  Biele vína 2022 – polosuché 4-12/18 g/l, polosladké 12-45 g/l zvyškového cukru na liter, sladké vína.
 3.  Ružové vína 2022 – suché 0-4/9 g/l, polosuché 4-12/18 g/l
 4.  Ružové vína 2022 – polosladké 12-45 g/l,sladké
 5.  Červené vína 2022 – suché 0-4/9 g/l, polosuché 4-12/18 g/l, polosladké 12-45 g/l, sladké
 6.  Prírodné, oranžové, naturálne, samorodé a ovocné vína 2022 – bez rozdielu farby, prívlastku a zvyškového cukru.
Súťažiaci poskytne bezplatne z každej prihlásenej vzorky 3 ks fliaš s objemom 0,75 l, pri vínach s prívlastkom cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno 2 ks fliaš s objemom 0,375 l do vlastníctva organizátora súťaže na potreby senzorického hodnotenia a verejnej prezentácie.

Každá fľaša musí byť súťažiacim označená nasledovnými údajmi:
 •  Odrodové zloženie (názov, cuvée),
 •  Apelácia – Oblasť, Rajón, Obec, Vinohrad,
 •  Charakter podľa zvyškového cukru,
 •  Súťažná kategória,
 •  Meno, adresa, telefonický kontakt súťažiaceho, v prípade mladý vinár vek.
Každý súťažiaci týmto súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby organizátora !

Prihlásenie vzoriek do súťaže je bezplatné.

Každá vzorka musí byť registrovaná elektronickým systémom VinkoPRO vystavovateľom alebo usporiadateľom.

e) Nesprávne údaje vylučujú príslušné víno zo súťaže. V prípade úmyselného poskytnutia nepravdivých údajov budú všetky produkty daného súťažiaceho vylúčené zo súťaže.
Vyplnením údajov a odovzdaním prihlásenej súťažnej vzorky súhlasí prihlasovateľ so spracovaním a publikovaním údajov o výrobcovi a produkte v katalógu súťaže a odbornej tlači.
Odovzdané vzorky sa dostávajú do vlastníctva organizátora za účelom senzorického posúdenia.

Zvláštne ustanovenie

 1. Oficiálne vyhodnotenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien, medailí a verejná výstava vín prihlásených do súťaže sa uskutoční dňa 10.decembra 2022 v priestoroch DK Nová Ves nad Žitavou.
 2. Na výstave, ktorá je určená pre verejnosť, budú prezentované všetky prihlásené vzorky.
 3. Usporiadateľ má právo odkúpiť od vystavovateľa 1 až 6 fliaš hodnoteného vína v cene 4,00 € vrátene DPH.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom na vína ocenené zlatou a striebornou medailou, ktorá budú distribuované podľa požiadaviek víťazov od 5.decembra.
 5. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie štatútu súťaže a zasahovanie do práv usporiadateľa.
 6. Usporiadateľ zverejní štatút súťaže a výsledky hodnotenia na www.novavesnadzitavou.sk/institucie-a-organizacie/zdruzenie-novianskych-vinohradnikov/ , https://www.facebook.com/znvnvnz/ a na www.vinko.sk

Prihláška

Súvisiace udalosti

Novianska ochutnávka mladých vín 2022

10.12.2022 17:00 Združenie novianskych vinohradníkov
Prezentácia zúčastnených vzoriek súťaže VINUM NOVUM 2022,
oficiálne vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie cien, medailí, verejná výstava vzoriek.

Adresa

Dom kultúry v Novej Vsi nad Žitavou
95151 Nová Ves nad Žitavou
Slovenská republika

Koprda Jaroslav

Email
Telefón+421 903 687 417

Vaško Marian

Telefón+421 915 135 414

Max Marian

Telefón+421 915 648 520
Názov banky VÚB, a.s.
Kód banky 0200
Číslo účtu 3229008151
SWIFT SUBASKBX
IBAN SK95 0200 0000 0032 2900 8151

Osobne
Súťažiaci poskytne bezplatne z každej prihlásenej vzorky 3 ks fliaš s objemom 0,75 l, pri vínach s prívlastkom cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno 2 ks fliaš s objemom 0,375 l do vlastníctva organizátora súťaže na potreby senzorického hodnotenia a verejnej prezentácie.

Každá fľaša musí byť súťažiacim označená nasledovnými údajmi:

- Odrodové zloženie (názov, cuvée),
- Apelácia – Oblasť, Rajón, Obec, Vinohrad,
- Charakter podľa zvyškového cukru,
- Súťažná kategória,
- Meno, adresa, telefonický kontakt súťažiaceho, v prípade mladý vinár vek.

Každý súťažiaci týmto súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby organizátora !

Prihlásenie vzoriek do súťaže je bezplatné.

Každá vzorka musí byť registrovaná elektronickým systémom VinkoPRO vystavovateľom alebo usporiadateľom.

Odber vzoriek
a) Uskutočňuje sa osobným odovzdaním na určených adresách v termíne od 25. novembra do 28. novembra 2022.
Poštou

Obecný úrad v Novej Vsi nad Žitavou

Zber vzoriek: 25.11.2022 09:00 - 28.11.2022 15:00
Osobne
Nová Ves nad Žitavou, p.č.76

Parketové štúdio ADMA

Zber vzoriek: 25.11.2022 09:00 - 28.11.2022 16:00
Osobne
Vráble, p.č.1881/31A

Vinotéka Fiero Wine

Zber vzoriek: 25.11.2022 09:00 - 28.11.2022 15:00
Osobne
Šurany, SNP 82/31

V sídle vinára

Zber vzoriek: 19.10.2022 00:00 - 25.10.2022 00:00
Osobne
Uskutočňuje sa osobným odberom usporiadateľa v sídle vinára v termíne od 19.novembra do 25.novembra 2022 na základe telefonického dohovoru

Kategórie

BVS Biele vína 2022 - suché

Biele vína 2022 - suché 0-4 g/l zvyškového cukru na liter, alebo do 9 g/l, pokiaľ celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej nie je o viac ako 2 gramy nižší ako obsah zvyškového cukru.
Počet prihlásených: 130 vzoriek

BVPS Biele vína 2022 polosuché a polosladké, sladké

Biele vína 2022 – polosuché 4-12/18 g/l, polosladké 12-45 g/l zvyškového cukru na liter, sladké vína.
Počet prihlásených: 42 vzoriek

RVSaPS Ružové vína 2022 – suché, polosuché

Ružové vína 2022 – suché 0-4/9 g/l, polosuché 4-12/18 g/l
Počet prihlásených: 23 vzoriek

RVPSaS Ružové vína 2022 – polosladké, sladké

Ružové vína 2022 – polosladké 12-45 g/l,sladké
Počet prihlásených: 5 vzoriek

ČV Červené vína 2022

Červené vína 2019 – suché 0-4/9 g/l, polosuché 4-12/18 g/l, polosladké 12-45 g/l, sladké
Počet prihlásených: 28 vzoriek

PSO Prírodné, oranžové, naturálne, samorodé a ovocné vína 2022

Prírodné, oranžové, naturálne, samorodé a ovocné vína 2022 – bez rozdielu farby, prívlastku a zvyškového cukru.
Počet prihlásených: 6 vzoriek

Medaila

Veľká zlatá medaila

92,00 – 100,00 bodov
92 b

Zlatá medaila

88,00 – 91,99 bodov
88 b

Strieborná medaila

84,00 – 87,99 bodov
84 b

Bronzová medaila

79,00 – 83,99 bodov
79 b

Šampión

CHAMPION Novianskej ochutnávky mladých vín 2022

Dve najvyššie hodnotené vína z každej komisie nie však z rovnakej kategórie postupujú do finále, kde titul CHAMPION 2022 získa víno, ktoré určí finálová komisia zostavená z predsedov hodnotiacich komisií.

Iné

NAJLEPŠIE BIELE VÍNO - VN 2022

Cena za najvyššie hodnotené víno vyrobené z uznaných odrôd. Cena bude udelená len v prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako 10 vzoriek vín týchto odrôd a ocenené víno musí dosiahnuť minimálne 85 bodov.
85 b

NAJLEPŠIE ROSÉ - VN 2022

Cena za najvyššie hodnotené víno vyrobené fermentáciou ľahko odlisovaných muštov z modrých odrôd. Cena bude udelená len v prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako 10 vzoriek vín týchto odrôd a ocenené víno musí dosiahnuť minimálne 85 bodov.
85 b

NAJLEPŠIE ČERVENÉ VÍNO - VN 2022

Cena za najvyššie hodnotené víno vyrobené z modrých odrôd. Cena bude udelená len v prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako 10 vzoriek vín týchto odrôd a ocenené víno musí dosiahnuť minimálne 85 bodov.
85 b

NAJLEPŠIE NOVIANSKE VÍNO - VN 2022

Cena za najvyššie hodnotené víno z hrozna dopestovaného alebo spracovaného v obci Nová Ves nad Žitavou.

NAJLEPŠÍ MLADÝ VINÁR - VN 2022

Cena za najvyššie hodnotené víno, ktoré bolo prihlásené do súťaže vinárom do 30 rokov a zaznamenal najväčší progres vo vinohradníctve v regióne požitavia.

Predseda hodnotiacich komisií

Koprda Jaroslav

Email
Telefón+421 903 687 417

Členovia organizačného výboru

Vaško Marian

Max Marian

Odborný garant súťaže

Spravuje:  Jaroslav Koprda Šlabikár Marián Vaško

 Štatút súťaže mladých vín VINUM NOVUM 2022

Štatút degustačnej súťaže vín VINUM NOVUM 2022

 Výsledky VINUM NOVUM 2022

Výsledky degustačnej súťaže vín VINUM NOVUM 2022