Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

postup31postup32postup33

VinkoPRO 2019

vinko_pro

Najlepšie vína degustačných súťaží                    ročníka 2019

      Obrázok 

Tradičné výrazy a Prívlastky vín
- strana 3


Tokajský forditáš

Vyrába sa alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na matolinové výlisky z cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Forditáš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.
Víno podlieha povinnej certifikácii ÚKSUP, podľa z. 313/2009 Z.z.
Slovensko Tiché

Tokajská výberová esencia

Vyrába sa alkoholovým kvasením cibéb z kvalifikovaných honov. Pri zbere sa vyberajú osobitne bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Výberovú esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.
Víno podlieha povinnej certifikácii ÚKSUP, podľa z. 313/2009 Z.z.
Slovensko Tiché

Tokajská esencia

Vyrába sa pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.
Víno podlieha povinnej certifikácii ÚKSUP, podľa z. 313/2009 Z.z.
Slovensko Tiché

Tokajský Furmint

Vyrába sa alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.
Víno podlieha povinnej certifikácii ÚKSUP, podľa z. 313/2009 Z.z.
Slovensko Tiché

Tokajská Lipovina

Vyrába sa alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.
Víno podlieha povinnej certifikácii ÚKSUP, podľa z. 313/2009 Z.z.
Slovensko Tiché

Tokajský Muškát žltý

Vyrába sa alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Furmint a Lipovina, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.
Víno podlieha povinnej certifikácii ÚKSUP, podľa z. 313/2009 Z.z.
Slovensko Tiché

České zemské víno

CHZO
Víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže
a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd stanovených prováděcím právním předpisem,
b) hrozny révy vinné, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru,
c) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
d) splňuje požadavky předpisů Evropské unie,
e) pochází výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo výlučně z vinařské oblasti Morava a hrozny révy vinné byly v této oblasti zpracovány na víno.
Česko Tiché

Moravské zemské víno

CHZO
Víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže
a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd stanovených prováděcím právním předpisem,
b) hrozny révy vinné, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru,
c) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
d) splňuje požadavky předpisů Evropské unie,
e) pochází výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo výlučně z vinařské oblasti Morava a hrozny révy vinné byly v této oblasti zpracovány na víno.
Česko Tiché

Jakostní víno

CHOP
Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže
a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,
e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,
g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.
Česko Tiché

Minőségi bor

CHOP
Znamená „akostné víno“ a označuje vína s CHOP
Maďarsko Tiché

Védett eredetű bor

CHOP
Označuje víno s chráneným pôvodom
Maďarsko Tiché

Tájbor

CHZO
Znamená „regionálne víno“ a označuje vína s CHZO
Maďarsko Tiché

Jakostní víno odrůdové

CHOP
Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.

Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže
a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,
e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,
g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.
Česko Tiché

Jakostní víno známkové

CHOP
Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže
a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,
e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,
g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.
Česko Tiché

Kabinetní víno

CHOP
Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.
Česko Tiché