MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.
Domov > Víno > Fakty a čísla > Pôda > 

Pôdne typy
- strana 2

Pôdy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Charakter pôdy - genetické vlastnosti pôdy popisujú: Pôdne typy, Pôdne druhy, Pôdny skelet, Pôdotvorné substráty a ďalšie charakteristiky ako hĺbka pôdy, zamokrenie, podnebie/klimatická oblasť (teplotné a zrážkové pomery, výpar), vlastnosti reliéfu (sklon, expozícia svahu).

Pôdne typy rozdeľujeme podľa podmienok vzniku, ktoré sú zväčša určené materskou horninou, sú charakterizované svojim pôdnym profilom, zloženým z viacerých horizontov.
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej a agronomickej kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu (kombinácia diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu,ktorý sa vyvíjal v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou).
Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach a kultiváciou. Nižšie kategórie klasifikačného systému pôd sú:

  • subtyp,
  • varieta,
  • forma.
24 záznamov

Ranker

RN, skupina pôd: iniciálnych (melanických)

Regozem

RM, skupina pôd: iniciálnych
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 5,5%
Mačinové pôdy. Plytký horizont do hrúbky 30 cm, zložený z nespevnených silikátových až karbonátových sedimentov, s výnimkou recentných alúvií (svetlý, humusový horizont). Pôdotvorný substrát je tvorený eolickými a príbuznými sedimentami (viate piesky, spraše, polygenetické hliny), neogénnymi pieskami až ílmi a podobne. Veľmi často sú tieto pôdy na miestach, kde boli eróziou úplne odstránené pôvodné pôdy. Pôda sa využíva ako orná pôda, sady, menej lesy.

Rendzina

RA, skupina pôd: rendzinových (melanických)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 3,3%
Vápencové pohoria.
Rendziny sú charakteristické pôdy na vápencoch a dolomitoch, väčšinou s tmavým humusovým horizontom pod ktorým je substrát alebo B horizont zvetrávania.

Slanec

SC, skupina pôd: salinických

Slanisko

SK, skupina pôd: salinických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,1%
V najteplejších oblastiach, dôsledkom veľkého výparu vody s obsahom solí.
Alt. názov: Solčanky, Solončak.

Smonica

SA, skupina pôd: vertických
Pôdy s dominantným smonicovým diagnostickým Amm horizontom z textúrne ťažkých napučiavacích substrátov.

Šedozem

SM, skupina pôd: ilimerických

Technozem

AT Skupina pôd: technogénnych.
Pôdy s povrchovým a podpovrchovým horizontom ktoré sú vytvorené činnosťou človeka premiestnením materiálov prírodno-technogénneho, alebo technogénneho pôvodu.

Umbrizem

Au, skupina pôd: umbrických
Pôdy s intenzívnym procesom hromadenia a premeny organických látok v kyslom prostredí, ktorý podmieňuje vznik umbrického horizontu.