Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

                      postup31postup32postup33

07
marec
2019

Vitis Aurea Modra 2019

Členovia vinohradníckeho a vinárskeho spolku Vincúr si Vás dovoľujú pozvať na XIX.ročník medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea Modra 2019.
08
marec
2019

Concours Mondial du Sauvignon 2019

Dovoľte aby som vás pozval na jubilejný 10. ročník súťaže, na ktorej sa stretávajú tie najlepšie Sauvignony z celého sveta. Concours Mondial du Sauvignon sa v tomto roku bude konať v severotalianskom meste Udine, ktoré je centrom oblasti Friuli Venezia Giulia.
16
marec
2019

Výstava vín Veľké Zálužie 2019

Členovia ZO SZZ vo Veľkom Záluží si Vás dovoľujú pozvať na XXXV. ročník výstavy vín.
21
marec
2019

Vínne trhy Pezinok 2019

Vážení priatelia, organizačný výbor si vás dovoľuje pozvať na 24. ročník podujatia, ktoré má na Slovensku dobré meno a tradíciu. Predkladáme vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov VTP 2019.
27
marec
2019

Vienále Topoľčianky 2019

Vienále Topoľčianky je unikátny projekt pod záštitou vinárstva Château Topoľčianky, pri ktorom hodnotenie vína majú v rukách výhradne dámy. Už po jedenásty krát sa stretnú degustátorky v Topoľčiankach, tentokrát v priestoroch Vinárskeho závodu Topoľčianky, aby vybrali to najlepšie z 12 kategórií hodnotených vín.
02
apríl
2019

Podzoborský hevír 2019

5. ročník Podzoborskej súťažnej výstavy vín v Nitrianskych Hrnčiarovciach
04
apríl
2019

Agrovíno 2019

Súťaž je venovaná výhradne slovenským vínam a zúčastniť sa jej môže víno vyrobené na Slovensku, z hrozna vypestovaného v niektorej z uznaných slovenských vinohradníckych oblastí.
05
apríl
2019

ŠURANY 2019

X. Požitavská výstava vín Šurany 2019
11
apríl
2019

Gustus Juvenilis 2019

Nitrianska súťaž, špecializujúca sa na degustátorov mladších ako 35 rokov.
13
apríl
2019

Vínne hody 2019

Súťažná výstava vín Vieska nad Žitavou 2019, 10. ročník
Národná súťaž slovenských novošlachtencov.
27
apríl
2019

Víno Bojnice 2019

19. ročník súťaže vín s medzinárodnou účasťou.
VINUM BOJNICE
Víno Bojnice je jednou z nominačných súťaží Národného salónu vín Slovenskej republiky 2019.
02
máj
2019

Concours mondial de Bruxelles 2019

Concours mondial de Bruxelles, bezpochýb jedna z najprestížnejších svetových súťaží sa v roku 2019 vracia späť do Európy. Presnejšie do švajčiarskeho Aigle, neďaleko Ženevského jazera. Ako sa už stalo dobrým zvykom, ZVVS opäť podporuje účasť na súťaži úhradou dopravných nákladov a pre členov ZVVS aj čiastočnou úhradou štartovného. Motiváciou môže byť aj prezentácia víťazných vín v priestoroch Národného salónu vín.
05
máj
2019

Dni vína 2019 Nemčiňany

1981-2019 spolu 39 rokov výstav vín v Nemčiňanoch.
Odborná degustácia vín DNI VÍNA 2019 je zároveň nominačnou súťažou Národného salónu vín.
07
máj
2019

Víno Hlohovec 2019

11. ročník súťažnej výstavy vín.
Súťaž je nominačnou pre Národný salón vín Slovenskej republiky.
09
máj
2019

Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition

Mesto Trnava, v úlohe hlavného organizátora, vyhlasuje XVII. ročník súťaže Víno Tirnavia. V ankete vinárov bola vyhlásená za najlepšiu slovenskú súťaž.
14
máj
2019

1. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2019

Národný salón vín Slovenskej republiky 2019 je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.
15
máj
2019

Pinot masters Limbach 2019

Cieľom výstavy je vyzdvihnúť a zdôrazniť kvalitu, zaujímavosť a rozmanitosť vín vyrobených z “Pinot“ rodiny.
26
máj
2019

VÍNO CHOČA 2019

XXI. Ročník Požitavskej výstavy vín
06
jún
2019

Zlatý pohár Česko Slovenska 2019

Zlatý pohár Česko Slovenska je jedinečná soutěž českých a slovenských vín, která propojuje dva historicky a kulturně blízké trhy a má unikátní po-soutěžní přesah do aktivit spojených s propagací vína.
Cíle soutěže vín Zlatý pohár Československa
Podpořit snahu o vznik a distribuci co nejkvalitnějších vín prostřednictvím odborného a nestranného zhodnocení vín.
Přispět k těsnějšímu propojení dvou velice podobných a historicky, jazykově a kulturně provázaných trhů v oblasti výroby a distribuce vína.
Zprostředkovat platformu, kde dochází k setkávání výrobců vín, distributorů vín, odborníků a spotřebitelů. Vzájemným porovnáním, sdílením názorů, zkušeností, myšlenek přispět k rozvoji odvětví.
Přispět k rozšíření odbytového trhu pro výrobce a distributory vín a zároveň k větší znalosti vín tuzemských i našich nejbližších sousedů mezi laickou i odbornou veřejností.
28
november
2019

Novianska ochutnávka mladých vín 2019

6. ročník súťaže mladých vín regiónu Požitavie
Domov > Víno > Fakty a čísla > Pôda > 

Pôdne typy

Pôdy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Charakter pôdy - genetické vlastnosti pôdy popisujú: Pôdne typy, Pôdne druhy, Pôdny skelet, Pôdotvorné substráty a ďalšie charakteristiky ako hĺbka pôdy, zamokrenie, podnebie/klimatická oblasť (teplotné a zrážkové pomery, výpar), vlastnosti reliéfu (sklon, expozícia svahu).

Pôdne typy rozdeľujeme podľa podmienok vzniku, ktoré sú zväčša určené materskou horninou, sú charakterizované svojim pôdnym profilom, zloženým z viacerých horizontov.
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej a agronomickej kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu (kombinácia diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu,ktorý sa vyvíjal v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou).
Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach a kultiváciou. Nižšie kategórie klasifikačného systému pôd sú:

  • subtyp,
  • varieta,
  • forma.
24 záznamov

Andozem

AM, skupina pôd: andozemných (hnedých)
Pôdy s andozemným pôdotvorným procesom pochádzajúcim zo sopečných hornín s výskytom alofánu a nadmernej akumulácie humusu a nízkej objemovej hmotnosti.

Antrozem

AN, skupina pôd: technogénnych (antropických)
Pôdy s pôdotvornými procesmi výrazne ovplyvnenými technogénnou činnosťou človeka. Povrchový a podpovrchový horizont bol vytvorený z premiestnených materiálov prírodného, prírodno-technogénneho a technogénneho pôvodu.

Černozem

ČM, skupina pôd: molických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 10,8%
Pôdny typ s tmavým humusovitým horizontom vyskytujúci sa na sprašových pahorkatinách a starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových hlinách. Spolu s lužnými pôdami sú to naše najúrodnejšie pôdy.

Čiernica

ČA, skupina pôd: molických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 7,2%
Lužné pôdy. Pôda s tmavým humusovým horizontom, vyskytujúca sa prevažne v nivách vodných tokov, menej na pahorkatinách na miestach ovplyvnených vyššou hladinou podzemnej vody.

Fluvizem

FM, skupina pôd: iniciálnych (nivných)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 14,4%
Nivné pôdy.
Pôda, ktorá je, alebo donedávna bola ovplyvňovaná záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Má svetlý humusový horizont. Z klimatického hľadiska ide o azonálnu pôdu, lebo sa viaže na alúviá a náplavové kužele všetkých riečnych tokov. Využíva sa ako orná pôda, na zeleninárstvo, lúky, prípadne porast tvoria aj lužné lesy.

Glej

GL, skupina pôd: hygromorfných (hydromorfných)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 1,7%
Mazľavé pôdy v dôsledku trvalého zamokrenia pozdĺž vodných tokov a v záplavových oblastiach s hladinou podzemnej vody blízko povrchu (veľká časť týchto pôd má upravený vodný režim melioráciami).

Hnedozem

HM, skupina pôd: ilimerických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 11,4%
Dubové lesy mierneho pásma, vyššie a stredne položené kotliny, svahy pohorí.
Pôdy vytvorené na sprašiach alebo sprašových hlinách s tenkým svetlým humusovým horizontom a výrazným B horizontom zvetrávania alebo premiestnenia ílu. V prevažnej väčšine prípadov neobsahujú skelet.

Kambizem

KM, skupina pôd: kambických, hnedých
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 33,4%
Pôdy s rôzne hrubým svetlým humusovým horizontom pod ktorým je B horizont zvetrávania skeletnatých substrátov s rôznym, väčšinou však vyšším obsahom skeletu.
Pôdy s procesom brunifikácie: alterácie, oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny prvotných minerálov, oxidov železa a ílových minerálov.

Kultizem

KT, skupina pôd: kultivačných (antropických)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,1%
Pôdy výrazne pretvorené ľudskou činnosťou, v tomto prípade rigolovaním (hlboké kyprenie a premiešanie pôdneho profilu) a miestami aj výstavbou terás.

Litozem

LI, skupina pôd: iniciálnych
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,3%
Málo vyvinutá plytká pôda, ktorá vznikla na pevných a spevnených karbonátových alebo silikátových horninách. Je bez porastu a vyskytuje sa vo vyšších polohách, prevažne na alpínskych lúkach.

Luvizem

LM, skupina pôd: ilimerických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 2,7%
Styk nížin a pohorí, dná kotlín, vlhšie a chladnejšie podnebie.
Pôdy na sprašových a im podobných hlinách s tenkým svetlým humusovým horizontom, väčšinou aj s eluviálnym (vyluhovaným horizontom, vždy s hlbokým B horizontom nahromadenia ílu).

Organozem, Rašelina

OM, skupina pôd: organických, rašelinové pôdy
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,2%
Zamokrené rašelinové oblasti, alebo hydromorfné pôdy. Je chudobná na živiny a stopové prvky.
Pôdy s viac ako 0,5 m hrubým horizontom rašeliny nad glejovým horizontom alebo nad kompaktnou horninou.

Pararendzina

PR, skupina pôd: rendzinových (melanických)

Podzol

PZ, skupina pôd: podzolových
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,1%
Vyššia nadmorská výška s vyšším množstvom zrážok pod ihličnatými lesmi a kosodrevinou.
Pôdy so silne kyslou reakciou, výrazným humusovým a eluviálnym horizontom, a s B horizontom kde sa akumuluje Fe, Al a humusové látky. Vyskytujú sa len na kyslých horninách prevažne vo výškach nad 1300 m n.m. (vysokohorské pasienky).
Pôdy s procesom podzolizácie, vnútropôdneho zvetrávania, translokácie a akumulácie seskvioxidov a humusových látok.

Pseudoglej

PG, skupina pôd: hygromorfmných (hydromorfných), oglejené pôdy
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 7,5%
Styk nížin a pohorí, dná kotlín, vlhšie a chladnejšie podnebie.
Pôdy s tenkým svetlým humusovým horizontom, pod ktorým je vyluhovaný eluviálny horizont a hlboký B horizont s výrazným oglejením, ktoré sa vyskytuje aj v eluviálnom horizonte. Celý profil je sezónne výrazne prevlhčený v dôsledku nízkej priepustnosti B horizontu pre vodu.