Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

                      postup31postup32postup33

07
marec
2019

Vitis Aurea Modra 2019

Členovia vinohradníckeho a vinárskeho spolku Vincúr si Vás dovoľujú pozvať na XIX.ročník medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea Modra 2019.
08
marec
2019

Concours Mondial du Sauvignon 2019

Dovoľte aby som vás pozval na jubilejný 10. ročník súťaže, na ktorej sa stretávajú tie najlepšie Sauvignony z celého sveta. Concours Mondial du Sauvignon sa v tomto roku bude konať v severotalianskom meste Udine, ktoré je centrom oblasti Friuli Venezia Giulia.
16
marec
2019

Výstava vín Veľké Zálužie 2019

Členovia ZO SZZ vo Veľkom Záluží si Vás dovoľujú pozvať na XXXV. ročník výstavy vín.
21
marec
2019

Vínne trhy Pezinok 2019

Vážení priatelia, organizačný výbor si vás dovoľuje pozvať na 24. ročník podujatia, ktoré má na Slovensku dobré meno a tradíciu. Predkladáme vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov VTP 2019.
27
marec
2019

Vienále Topoľčianky 2019

Vienále Topoľčianky je unikátny projekt pod záštitou vinárstva Château Topoľčianky, pri ktorom hodnotenie vína majú v rukách výhradne dámy. Už po jedenásty krát sa stretnú degustátorky v Topoľčiankach, tentokrát v priestoroch Vinárskeho závodu Topoľčianky, aby vybrali to najlepšie z 12 kategórií hodnotených vín.
02
apríl
2019

Podzoborský hevír 2019

5. ročník Podzoborskej súťažnej výstavy vín v Nitrianskych Hrnčiarovciach
04
apríl
2019

Agrovíno 2019

Súťaž je venovaná výhradne slovenským vínam a zúčastniť sa jej môže víno vyrobené na Slovensku, z hrozna vypestovaného v niektorej z uznaných slovenských vinohradníckych oblastí.
05
apríl
2019

ŠURANY 2019

X. Požitavská výstava vín Šurany 2019
11
apríl
2019

Gustus Juvenilis 2019

Nitrianska súťaž, špecializujúca sa na degustátorov mladších ako 35 rokov.
13
apríl
2019

Vínne hody 2019

Súťažná výstava vín Vieska nad Žitavou 2019, 10. ročník
Národná súťaž slovenských novošlachtencov.
27
apríl
2019

Víno Bojnice 2019

19. ročník súťaže vín s medzinárodnou účasťou.
VINUM BOJNICE
Víno Bojnice je jednou z nominačných súťaží Národného salónu vín Slovenskej republiky 2019.
02
máj
2019

Concours mondial de Bruxelles 2019

Concours mondial de Bruxelles, bezpochýb jedna z najprestížnejších svetových súťaží sa v roku 2019 vracia späť do Európy. Presnejšie do švajčiarskeho Aigle, neďaleko Ženevského jazera. Ako sa už stalo dobrým zvykom, ZVVS opäť podporuje účasť na súťaži úhradou dopravných nákladov a pre členov ZVVS aj čiastočnou úhradou štartovného. Motiváciou môže byť aj prezentácia víťazných vín v priestoroch Národného salónu vín.
05
máj
2019

Dni vína 2019 Nemčiňany

1981-2019 spolu 39 rokov výstav vín v Nemčiňanoch.
Odborná degustácia vín DNI VÍNA 2019 je zároveň nominačnou súťažou Národného salónu vín.
07
máj
2019

Víno Hlohovec 2019

11. ročník súťažnej výstavy vín.
Súťaž je nominačnou pre Národný salón vín Slovenskej republiky.
09
máj
2019

Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition

Mesto Trnava, v úlohe hlavného organizátora, vyhlasuje XVII. ročník súťaže Víno Tirnavia. V ankete vinárov bola vyhlásená za najlepšiu slovenskú súťaž.
14
máj
2019

1. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2019

Národný salón vín Slovenskej republiky 2019 je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.
15
máj
2019

Pinot masters Limbach 2019

Cieľom výstavy je vyzdvihnúť a zdôrazniť kvalitu, zaujímavosť a rozmanitosť vín vyrobených z “Pinot“ rodiny.
26
máj
2019

VÍNO CHOČA 2019

XXI. Ročník Požitavskej výstavy vín
06
jún
2019

Zlatý pohár Česko Slovenska 2019

Zlatý pohár Česko Slovenska je jedinečná soutěž českých a slovenských vín, která propojuje dva historicky a kulturně blízké trhy a má unikátní po-soutěžní přesah do aktivit spojených s propagací vína.
Cíle soutěže vín Zlatý pohár Československa
Podpořit snahu o vznik a distribuci co nejkvalitnějších vín prostřednictvím odborného a nestranného zhodnocení vín.
Přispět k těsnějšímu propojení dvou velice podobných a historicky, jazykově a kulturně provázaných trhů v oblasti výroby a distribuce vína.
Zprostředkovat platformu, kde dochází k setkávání výrobců vín, distributorů vín, odborníků a spotřebitelů. Vzájemným porovnáním, sdílením názorů, zkušeností, myšlenek přispět k rozvoji odvětví.
Přispět k rozšíření odbytového trhu pro výrobce a distributory vín a zároveň k větší znalosti vín tuzemských i našich nejbližších sousedů mezi laickou i odbornou veřejností.
28
november
2019

Novianska ochutnávka mladých vín 2019

6. ročník súťaže mladých vín regiónu Požitavie
Domov > Články > ZVV > 

Newsletter ZVHV, č. 3 október 2015 - Dôležité!!

Newsletter ZVHV, č. 3 október 2015 - Dôležité!!

Vážení členovia Zväzu,
v prílohe Vám posielam usmernenie k rozpusteniu rezervy výsadbových práv, rovnako aj vyhlášku, kde v prílohe 1 nájdete žiadosť.

Neexistuje žiadne obmedzenie na počet hektárov, ktoré môžete žiadať, poprosím však o striedmosť. Musíte však vyplniť zoznam pozemkov, kde máte záujem uplatniť výsadbové práva, aj keď nie sú vo Vašom vlastníctve. Práva poskytnuté na základe tohto usmernenia nebude možné previesť na iný pozemok ani na iného vlastníka.


S pozdravom

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
výkonná riaditeľka

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
Pražská 15
811 04  Bratislava


Zánik štátnej rezervy výsadbových práv na výsadbu viniča.

Váž. p. výkonná riaditeľka ZVHV, váž. p. predseda ZVS, váž. p. predseda Tokajského združenia,
týmto si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri riešení problematiky týkajúcej sa ukončenia rezervy výsadbových práv, ktorá zanikne k termínu 01. 01. 2016. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo usmernenie pre potenciálnych žiadateľov, ktoré obsahuje základné požiadavky na predloženie žiadostí o udelenie výsadbových práv z rezervy výsadbových práv. Pre efektívne administrovanie podávania žiadostí a ich vybavenia v hore uvedenom termíne by sme využili možnosť informovania Vašich členov, prípadne aj širšej odbornej zainteresovanej verejnosti, o nami vypracovanom usmernení, ktorého text je nasledovný:
 
USMERNENIE
Dňa 01. januára 2016 sa vo všetkých členských štátoch skončí prechodný režim, počas ktorého mohli byť vinohradníkom udelené práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv (ďalej len „rezerva“). Od tohto dňa budú môcť vinohradníci uskutočňovať novú výsadbu viniča, iba ak sa im udelí povolenie.
Do 31. decembra 2015 však Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) môže stále udeľovať práva na výsadbu z rezervy. V tejto súvislosti ministerstvo upovedomuje vinohradníkov, ktorí plánujú vysádzať vinič na pozemkoch poľnohospodárskej pôdy, ktoré zatiaľ nie sú vinohradníckou plochou (§ 2 písm. l) zákona
č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve) a na ktoré ešte nie je udelené právo na výsadbu z rezervy, že ministerstvo bude tieto práva udeľovať už len do konca roka 2015.

Ministerstvo udeľuje práva na výsadbu z rezervy na základe žiadosti vinohradníka, ktorá sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 vyhlášky č. 350/2009 Z. z. (ďalej len „žiadosť“).
K žiadosti je potrebné priložiť zoznam pozemkov, na ktorých vinohradník žiada o udelenie práva na výsadbu z rezervy (ďalej len „zoznam“). Každý pozemok v  zozname musí mať označenie parcelného čísla, katastrálneho územia, v ktorom sa nachádza a evidencie ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku. Právo
na výsadbu z rezervy je možné udeliť len na poľnohospodárskej pôde, teda na pozemkoch evidovaných ako napr. pôda, vinice, ovocné sady alebo trvalé trávne porasty.

Ministerstvo bude pri jednotlivých žiadostiach posudzovať aj oprávnenosť vinohradníka užívať a brať úžitky z pozemku, na ktorý sa jeho žiadosť vzťahuje. To znamená, že ak je vinohradník vlastníkom alebo väčšinovým podielovým spoluvlastníkom tohto pozemku, predloží príslušný výpis alebo kópiu z listu vlastníctva. Ak je vinohradník nájomcom tohto pozemku, prikladá k žiadosti kópiu príslušnej nájomnej zmluvy.

Keďže ministerstvo má záujem do konca roka 2015 udeliť vinohradníkom čo možno najviac práv na výsadbu z rezervy, udelí toto právo aj takým vinohradníkom, ktorí zatiaľ nenadobudli právo užívať a brať úžitky z predmetného  pozemku. Tí vinohradníci, ktorí plánujú vhodný pozemok poľnohospodárskej pôdy získať do prenájmu, vlastníctva alebo väčšinového podielového spoluvlastníctva tak, aby na ňom mohli vysadiť vinič do 31. júla 2018, sa môžu do konca roka 2015 taktiež uchádzať o udelenie práva na výsadbu z rezervy na tomto pozemku. Rozhodnutie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv sa pre takého vinohradníka stane účinným až v okamihu, v ktorom získa právo užívať a brať úžitky z predmetného pozemku (platne uzavrie nájomnú zmluvu alebo k nemu nadobudne vlastnícke právo). Takéto rozhodnutie nebude vinohradníka v žiadnom prípade oprávňovať na výsadbu viniča na cudzom pozemku bez povolenia jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv, ktoré nadobudli právoplatnosť od 01. augusta 2015, sa končí dňa 01. augusta 2018.

Ministerstvo v rámci posudzovania jednotlivých žiadostí zohľadňuje vlastnosti príslušného pozemku vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Vzhľadom
na túto skutočnosť ministerstvo vinohradníkov upozorňuje, že konania o žiadostiach podaných v priebehu decembra 2015 nemusia byť do konca tohto roka ukončené a  týmto vinohradníkom v takom prípade už právo na výsadbu z rezervy výsadbových práv nebude môcť byť udelené.

Adresa, na ktorú je potrebné zaslať žiadosť o udelenie výsadbových práv z rezervy výsadbových práv spolu s požadovanými prílohami:


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor rastlinnej výroby
Dobrovičova 12
812 66  Bratislava 1
 
Vopred ďakujeme za spoluprácu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím p. Ing. Soňu Lehockú, 02/59 266 368, sona.lehocka@land.gov.sk alebo p. Mgr. Andreja Batela, 02/59 266 349, andrej.batel@land.gov.sk
 
Záverom ďakujeme p. výkonnej riaditeľke ZVHV p. Ing. Kaňuchovej Pátkovej, PhD. za odborné posúdenie nášho návrhu.
Všetci máme spoločný jednoznačný cieľ - využitie výsadbových práv z rezervy pre našich vinohradníkov pri dodržaní zákonných postupov. Čaká nás náročné obdobie, ale verím, že to spoločne zvládneme.
Prajem pekný deň.
 
S pozdravom
 
Jana Vargová
Odbor rastlinnej výroby


Prílohy:
Zánik štátnej rezervy výsadbových práv na výsadbu viniča - na stiahnutie(500 kBpdf-ico)

Vyhláška MPRV SR - na stiahnutie(620 kBpdf-ico)