Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
22
január
2019

ProdExpo International Wine Competition & Guide, Moscow 2019

Moskovská medzinárodná súťaž, ktorá je súčasťou najväčšieho moskovského veľtrhu ProdExpo, nie je len príležitosťou získať medailu, ale aj osloviť potencionálnych klientov.
17
február
2019

Kmeťovo 2019

Nitrianska súťaž, špecializujúca sa na degustátorov mladších ako 35 rokov.
01
marec
2019

Vitis Aurea Modra 2019

Členovia vinohradníckeho a vinárskeho spolku VINCÚR si Vás dovoľujú pozvať na XIX.ročník medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea Modra 2019.
08
marec
2019

Concours Mondial du Sauvignon 2019

Dovoľte aby som vás pozval na jubilejný 10. ročník súťaže, na ktorej sa stretávajú tie najlepšie Sauvignony z celého sveta. Concours Mondial du Sauvignon sa v tomto roku bude konať v severotalianskom meste Udine, ktoré je centrom oblasti Friuli Venezia Giulia.
21
marec
2019

Vínne trhy Pezinok 2019

Vážení priatelia, organizačný výbor si vás dovoľuje pozvať na 24. ročník podujatia, ktoré má na Slovensku dobré meno a tradíciu. Predkladáme vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov VTP 2019.
27
marec
2019

Vienále Topoľčianky 2019

Vienále Topoľčianky je unikátny projekt pod záštitou vinárstva Château Topoľčianky, pri ktorom hodnotenie vína majú v rukách výhradne dámy. Už po jedenásty krát sa stretnú degustátorky, tentokrát v priestoroch Vinárskeho závodu Topočianky, aby vybrali to najlepšie z 12 kategórií hodnotených vín.
11
apríl
2019

Gustus Juvenilis 2019

Nitrianska súťaž, špecializujúca sa na degustátorov mladších ako 35 rokov.
13
apríl
2019

Vínne hody 2019

Súťažná výstava vín Vieska nad Žitavou 2018, 9. ročník
Národná súťaž slovenských novošlachtencov.
27
apríl
2019

Víno Bojnice 2019

19. ročník súťaže vín s medzinárodnou účasťou.
VINUM BOJNICE
Víno Bojnice je jednou z nominačných súťaží Národného salónu vín Slovenskej republiky 2019.
05
máj
2019

Dni vína 2019 Nemčiňany

1981-2019 spolu 39 rokov výstav vín v Nemčiňanoch.
Odborná degustácia vín DNI VÍNA 2019 je zároveň nominačnou súťažou Národného salónu vín.
09
máj
2019

Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition

Mesto Trnava, v úlohe hlavného organizátora, vyhlasuje XVII. ročník súťaže Víno Tirnavia. V ankete vinárov bola vyhlásená za najlepšiu slovenskú súťaž.
14
máj
2019

1. kolo Národný salón vín Slovenskej republiky 2019

Národný salón vín Slovenskej republiky 2019 je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.
26
máj
2019

VÍNO CHOČA 2019

XXI. Ročník Požitavskej výstavy vín
05
jún
2019

Danube Wine Challenge 2019 | International Wine Competition

7. ročník súťaže, ktorá je otvorenou pre vína a hodnotiteľov z celého sveta. Cieľom je poukázať na kvalitu slovenského vína v konfrontácii so svetovými vínami a vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Danube Wine Challenge je nominačnou súťažou na Národný salón vín Slovenskej republiky.
28
november
2019

Novianska ochutnávka mladých vín 2019

5. ročník súťaže mladých vín regiónu Požitavie
Domov > Články > Z domova > 

Problémy s Tokajom

Problémy s Tokajom

Maďarská strana si dala jednostranne zaregistrovať značku "Tokaj"a následne EU odmietla zaregistrovať rovnakú značku pre Slovensko.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku(ZVHV) k celej situácii zaujal stanovisko.

Stanovisko Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku k chránenému označeniu pôvodu TokajZväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku verí, že sa Ministerstvu pôdohospodárstva v spolupráci s príslušnými orgánmi a zástupcami pestovateľov hrozna a výrobcov vína podarí presadiť oprávnené záujmy slovenských vinohradníkov a vinárov v otázke Tokaja.Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku zastáva názor, že Európska komisia postupovala diskriminačne, ak neuznala Slovenskej republike chránené označenie pôvodu Tokaj. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku nižšie uvádza zjednodušenú analýzu súčasného problém v otázke Tokaja.Súčasný stavSlovenská republika má uvedené v E-Bacchuse chránené označenie pôvodu „Tokajská /Tokajské/ Tokajský vinohradnícka oblasť“.Maďarská republika mala uvedené do novembra 2009 chránené označenie pôvodu „Tokaji, Tokaji borvidék,“ v súčasnosti má uvedené označenie „Tokaj.“Prečo je pre „Tokaj“ rozhodujúci 31.júl 2009?Od 1. Augusta 2009 totiž vstúpila do platnosti nová kategorizácia a označovanie vín podľa EU a vytvára sa E-Bacchus – register chránených označení pôvodu vín. Do 31. Júla 2009 sa víno v EU zjednodušene rozdeľovalo na stolové a akostné víno. Stolové víno nesmelo niesť žiaden bližší zemepisný údaj ako názov krajiny. Naproti tomu akostné víno muselo povinne obsahovať údaj o vinohradníckej oblasti danej krajiny, kde bolo víno vyrobené a muselo to tak byť uvedené v legislatíve danej krajiny.Pre SR v tomto období platil Zákon č. 182/2005 Z.z., ktorý uvádzal názvy vin. oblastí (pre SR aj rajónov) ako povinný údaj ku kategórii akostné víno a bol platný až do 31.Augusta 2009. V SR boli teda platné názvy vinohradníckych oblastí Malokarpatská, Východoslovenská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska a Tokaj a názvy 39 rajónov.S platnosťou od 1. Augusta2009 sa v EU tieto kategórie vín zrušili a zaviedli sa nové kategórie – namiesto stolového vína – jednoducho víno, pričom ostala platiť zásada, že nesmie niesť bližšie zemepisné označenie ako názov krajiny. Namiesto kategórie „akostné víno“ vznikla nová kategória „víno s chráneným označením pôvodu“.  Zároveň sa vytvoril register chránených označení pôvodu vín E-Bacchus. Zaviedol sa aj procedurálny postup, ako prihlasovať chránené označenia pôvodu do E-Bacchusu. Postup prihlasovania má dve možnosti. Jeden oficiálny procedurálny postup - tento postup je veľmi zložitý a poznáme ho zo zápisu napríklad skalického trdelníka, alebo oštiepka. V tomto  postupe sa totiž k  návrhom chránených označení pôvodu majú možnosť vyjadriť všetky členské krajiny EU a majú možnosť vzniesť pripomienky a námietky a EU ich musí akceptovať a zápis tak trvá viac ako 6 mesiacov. Oficiálny procedurálny postup sa týka úplne nových chránených označení pôvodu vín, ktoré ešte len vzniknú. Druhý postup – nazvime ho zrýchlený, sa použil pri založení E-Bacchusu. Kategória chráneného označenia  pôvodu a teda aj E- Bacchus sa na začiatok k 1. Augustu 2009 vytvorili tak, že sa vlastne transformovali doteraz EU nahlásené akostné vína spolu s vin. oblasťou. Názov oblasti, ktorý bol doteraz povinným údajom  akostných vín, sa povýšil na „chránené označenie pôvodu“ a priamo sa  zapísal v E-Bacchuse, bez toho, aby musel prejsť celou oficiálnou procedúrou. A teda bez možnosti ostatných krajín sa k nemu vyjadriť, poprípade vzniesť pripomienky. Týmto postupom sa E-Bacchus vytvára len na začiatku! (aj keď začiatok trvá v EU dva roky). Rozhodujúcim pre zápis do E-Bacchusu na začiatku je pritom znenie vin. oblasti v zákone príslušnej krajiny uvedené v legislatíve do 31. júla 2009.Pre SR teda v zákone č. 182/2005 Z.z., kde je uvedený názov vin. oblasti  „Tokaj.“Takéto rýchle vytvorenie E-Bacchusu však v sebe prináša riziká, ktoré využilo aj Maďarsko. Platí, totiž, že krajina, ktorá si schválila názvy vin. oblastí  do 31.7. 2009 v legislatíve, tak sa jej jednoducho zapíšu do E-Bacchusu. Výhoda je tá, že takéto názvy oblastí a teda po novom „chránené označenia pôvodu“ uznané v krajine do 31. 7. 2009 nepodliehajú oficiálnemu procedurálnemu postupu pre zápis do E-Bacchusu  a teda sa k nemu nevyjadrujú iné členské štáty.Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku považuje schválenie takéhoto postupu za veľmi nebezpečný precedens. Povinnosť nahlásiť zmenu uskutočnenú do 31. júla 2009 majú členské krajiny dva roky, to znamená, že v roku 2011 sa môžu objaviť aj ďalšie označenia „Tokaj“ napríklad pre Taliansko alebo Francúzsko, alebo Ukrajinu. Aj keď sú to zatiaľ len dohady, môžu sa premeniť na skutočnú hrozbu.  E-Bacchus sa pripravoval už v apríli 2009, a práve vtedy vzniesla SR pripomienku, aby sa jej opravil názov „Tokajská vinohradnícka oblasť“ na chránené označenie pôvodu. „Tokaj“, tak ako to bolo uvedené v zákone č. 182/2005 Z.z. EU tento návrh neakceptovala.Každý názov, schválený v E-Bacchuse na začiatku, v tom vyššie uvedenom zrýchlenom procese, sa musí do dvoch rokov zdokladovať dodaním tzv. špecifikácie. Táto špecifikácia uvádza presné znenie názvu, o ktorý sa žiada ochrana,  podrobné podmienky výroby, vymedzenie oblastí a množstvo ďalších definícií.V SR bola schválená špecifikácia s podrobným postupom a chránené označenie „Tokaj“, vo všetkých formách deklinácie aj prídavného mena  Tokajská, - ské, - ský rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva z 28.júla 2009. Od tohto dátumu sa teda v SR za chránený považuje názov uvedený v tomto rozhodnutí. V novom zákone o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. sa už uvádzajú len vin. oblasti, nie samotné chránené označenia pôvodu a nie je dôležité, v akej forme, či Tokaj alebo Tokajská vinohradnícka oblasť. Špecifikácia totiž už podrobne určuje možnosti a tvary použitia chráneného označenia pôvodu aj vo vzťahu k jednotlivým produktom – výber 3 – 6 putňový, mášláš, forditáš... Takéto obsiahle pokyny nemôže ponímať žiaden zákon, veď máme chránených až 46 názvov.V SR teda k 31. Júlu 2009 platil zákon č. 182/2005 Z.z., ktorý obsahuje názov oblasti Tokaj a zároveň platila špecifikácia, ktorá určuje presný názov chráneného označenia pôvodu a v nej je tiež uvedené Tokaj. Oboje aj zákon aj rozhodnutie slúžia ako podklad pre E-Bacchus. EU jednoznačne nepostupovala správne, keď SR odmietla zapísať výraz „Tokaj“ medzi chránené označenia pôvodu a zapísala jej názov „Tokajská vinohradnícka oblasť“.   Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková PhDvýkonná riaditeľkaZväz výrobcov hrozna a vína na SlovenskuMatúšova 25831 01 Bratislava