Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

postup31postup32postup33

Vínne trhy Pezinok 2020 - definitívne zrušené

V mene ZPVV ďakujem všetkým vinárom, ktorí prihlásili svoje vína do tohto ročníka. Bohužiaľ, s definitívnou platnosťou sme museli rozhodnúť o zrušení ročníka 2020 súťaže Vínne trhy Pezinok. Bezhotovostné úhrady štartovného sme vrátili na účet, hotovostné platby budeme vracať v termíne o ktorom budeme vinárov informovať priamo, rovnako ako aj o termíne vrátenia vín.
Dovidenia na Vínnych trhoch Pezinok 2021. Oľga Bejdáková.
25.03.2020

      Obrázok 

Domov > Články > Z domova > 

Problémy s Tokajom

Problémy s Tokajom

Maďarská strana si dala jednostranne zaregistrovať značku "Tokaj"a následne EU odmietla zaregistrovať rovnakú značku pre Slovensko.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku(ZVHV) k celej situácii zaujal stanovisko.

Stanovisko Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku k chránenému označeniu pôvodu TokajZväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku verí, že sa Ministerstvu pôdohospodárstva v spolupráci s príslušnými orgánmi a zástupcami pestovateľov hrozna a výrobcov vína podarí presadiť oprávnené záujmy slovenských vinohradníkov a vinárov v otázke Tokaja.Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku zastáva názor, že Európska komisia postupovala diskriminačne, ak neuznala Slovenskej republike chránené označenie pôvodu Tokaj. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku nižšie uvádza zjednodušenú analýzu súčasného problém v otázke Tokaja.Súčasný stavSlovenská republika má uvedené v E-Bacchuse chránené označenie pôvodu „Tokajská /Tokajské/ Tokajský vinohradnícka oblasť“.Maďarská republika mala uvedené do novembra 2009 chránené označenie pôvodu „Tokaji, Tokaji borvidék,“ v súčasnosti má uvedené označenie „Tokaj.“Prečo je pre „Tokaj“ rozhodujúci 31.júl 2009?Od 1. Augusta 2009 totiž vstúpila do platnosti nová kategorizácia a označovanie vín podľa EU a vytvára sa E-Bacchus – register chránených označení pôvodu vín. Do 31. Júla 2009 sa víno v EU zjednodušene rozdeľovalo na stolové a akostné víno. Stolové víno nesmelo niesť žiaden bližší zemepisný údaj ako názov krajiny. Naproti tomu akostné víno muselo povinne obsahovať údaj o vinohradníckej oblasti danej krajiny, kde bolo víno vyrobené a muselo to tak byť uvedené v legislatíve danej krajiny.Pre SR v tomto období platil Zákon č. 182/2005 Z.z., ktorý uvádzal názvy vin. oblastí (pre SR aj rajónov) ako povinný údaj ku kategórii akostné víno a bol platný až do 31.Augusta 2009. V SR boli teda platné názvy vinohradníckych oblastí Malokarpatská, Východoslovenská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska a Tokaj a názvy 39 rajónov.S platnosťou od 1. Augusta2009 sa v EU tieto kategórie vín zrušili a zaviedli sa nové kategórie – namiesto stolového vína – jednoducho víno, pričom ostala platiť zásada, že nesmie niesť bližšie zemepisné označenie ako názov krajiny. Namiesto kategórie „akostné víno“ vznikla nová kategória „víno s chráneným označením pôvodu“.  Zároveň sa vytvoril register chránených označení pôvodu vín E-Bacchus. Zaviedol sa aj procedurálny postup, ako prihlasovať chránené označenia pôvodu do E-Bacchusu. Postup prihlasovania má dve možnosti. Jeden oficiálny procedurálny postup - tento postup je veľmi zložitý a poznáme ho zo zápisu napríklad skalického trdelníka, alebo oštiepka. V tomto  postupe sa totiž k  návrhom chránených označení pôvodu majú možnosť vyjadriť všetky členské krajiny EU a majú možnosť vzniesť pripomienky a námietky a EU ich musí akceptovať a zápis tak trvá viac ako 6 mesiacov. Oficiálny procedurálny postup sa týka úplne nových chránených označení pôvodu vín, ktoré ešte len vzniknú. Druhý postup – nazvime ho zrýchlený, sa použil pri založení E-Bacchusu. Kategória chráneného označenia  pôvodu a teda aj E- Bacchus sa na začiatok k 1. Augustu 2009 vytvorili tak, že sa vlastne transformovali doteraz EU nahlásené akostné vína spolu s vin. oblasťou. Názov oblasti, ktorý bol doteraz povinným údajom  akostných vín, sa povýšil na „chránené označenie pôvodu“ a priamo sa  zapísal v E-Bacchuse, bez toho, aby musel prejsť celou oficiálnou procedúrou. A teda bez možnosti ostatných krajín sa k nemu vyjadriť, poprípade vzniesť pripomienky. Týmto postupom sa E-Bacchus vytvára len na začiatku! (aj keď začiatok trvá v EU dva roky). Rozhodujúcim pre zápis do E-Bacchusu na začiatku je pritom znenie vin. oblasti v zákone príslušnej krajiny uvedené v legislatíve do 31. júla 2009.Pre SR teda v zákone č. 182/2005 Z.z., kde je uvedený názov vin. oblasti  „Tokaj.“Takéto rýchle vytvorenie E-Bacchusu však v sebe prináša riziká, ktoré využilo aj Maďarsko. Platí, totiž, že krajina, ktorá si schválila názvy vin. oblastí  do 31.7. 2009 v legislatíve, tak sa jej jednoducho zapíšu do E-Bacchusu. Výhoda je tá, že takéto názvy oblastí a teda po novom „chránené označenia pôvodu“ uznané v krajine do 31. 7. 2009 nepodliehajú oficiálnemu procedurálnemu postupu pre zápis do E-Bacchusu  a teda sa k nemu nevyjadrujú iné členské štáty.Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku považuje schválenie takéhoto postupu za veľmi nebezpečný precedens. Povinnosť nahlásiť zmenu uskutočnenú do 31. júla 2009 majú členské krajiny dva roky, to znamená, že v roku 2011 sa môžu objaviť aj ďalšie označenia „Tokaj“ napríklad pre Taliansko alebo Francúzsko, alebo Ukrajinu. Aj keď sú to zatiaľ len dohady, môžu sa premeniť na skutočnú hrozbu.  E-Bacchus sa pripravoval už v apríli 2009, a práve vtedy vzniesla SR pripomienku, aby sa jej opravil názov „Tokajská vinohradnícka oblasť“ na chránené označenie pôvodu. „Tokaj“, tak ako to bolo uvedené v zákone č. 182/2005 Z.z. EU tento návrh neakceptovala.Každý názov, schválený v E-Bacchuse na začiatku, v tom vyššie uvedenom zrýchlenom procese, sa musí do dvoch rokov zdokladovať dodaním tzv. špecifikácie. Táto špecifikácia uvádza presné znenie názvu, o ktorý sa žiada ochrana,  podrobné podmienky výroby, vymedzenie oblastí a množstvo ďalších definícií.V SR bola schválená špecifikácia s podrobným postupom a chránené označenie „Tokaj“, vo všetkých formách deklinácie aj prídavného mena  Tokajská, - ské, - ský rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva z 28.júla 2009. Od tohto dátumu sa teda v SR za chránený považuje názov uvedený v tomto rozhodnutí. V novom zákone o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. sa už uvádzajú len vin. oblasti, nie samotné chránené označenia pôvodu a nie je dôležité, v akej forme, či Tokaj alebo Tokajská vinohradnícka oblasť. Špecifikácia totiž už podrobne určuje možnosti a tvary použitia chráneného označenia pôvodu aj vo vzťahu k jednotlivým produktom – výber 3 – 6 putňový, mášláš, forditáš... Takéto obsiahle pokyny nemôže ponímať žiaden zákon, veď máme chránených až 46 názvov.V SR teda k 31. Júlu 2009 platil zákon č. 182/2005 Z.z., ktorý obsahuje názov oblasti Tokaj a zároveň platila špecifikácia, ktorá určuje presný názov chráneného označenia pôvodu a v nej je tiež uvedené Tokaj. Oboje aj zákon aj rozhodnutie slúžia ako podklad pre E-Bacchus. EU jednoznačne nepostupovala správne, keď SR odmietla zapísať výraz „Tokaj“ medzi chránené označenia pôvodu a zapísala jej názov „Tokajská vinohradnícka oblasť“.   Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková PhDvýkonná riaditeľkaZväz výrobcov hrozna a vína na SlovenskuMatúšova 25831 01 Bratislava