Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

postup31postup32postup33

VinkoPRO 2019

vinko_pro

Najlepšie vína degustačných súťaží                    ročníka 2019

      Obrázok 

Oxid siričitý vo vínach

SO2 - oxid siričitý - voľný, celkový je súčasťou výroby väčšiny vín. Jeho hraničné množstvá určuje NK ES 606/2009. Podstatná je minimalizácia jeho použitia správnymi technologickými postupmi a hygienickou disciplínou pri výrobe vína. Jeho použitie sa datuje už od čias Rimanov.

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 606/2009
z 10. júla 2009


MAXIMÁLNY OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO VO VÍNACH


A. OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO VO VÍNACH


1. Celkový obsah oxidu siričitého v iných vínach, ako sú šumivé vína
a likérové vína, nesmie v čase ich uvedenia na trh na priamu ľudskú
spotrebu presiahnuť:
a) 150 miligramov na liter v prípade červených vín;
b) 200 miligramov na liter v prípade bielych a ružových vín.


2. Odchylne od odseku 1 písm. a) a písm. b) sa maximálny obsah oxidu
siričitého v prípade vín s obsahom cukru vyjadreným ako súčet glukózy
a fruktózy, ktorý je najmenej 5 gramov na liter, zvyšuje na:


a) 200 miligramov na liter v prípade červených vín;


b) 250 miligramov na liter v prípade bielych alebo ružových vín;


c) 300 miligramov na liter v prípade:
— vín, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Spoločenstva oprávnené na
označenie „Spätlese“,
— bielych vín, ktoré sú oprávnené na niektoré z týchto chránených
označení pôvodu: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de
Bordeaux-Saint-Macaire, Premieres Côtes de Bordeaux, Côtes de
Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette
a Savennieres,
— bielych vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu Allela,
Navarra, Penedes, Tarragona a Valencia a vína oprávnené niesť chrá-
nené označenie pôvodu, ktoré pochádzajú z Comunidad Autónoma
del Pais Vasco a sú označované ako „vendimia tardia“,
— sladkých vín oprávnených na chránené označenie pôvodu „Binissalem-Mallorca“,
— vín pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva vyrobených v súlade
s britskými právnymi predpismi, pokiaľ je obsah cukru vyšší ako
45 g/l,
— vín s chráneným označením pôvodu „Tokaji“ pochádzajúcich
z Maďarska, ktoré v súlade s maďarskými právnymi predpismi
nesú označenie „Tokaji édes szamorodni“ alebo „Tokaji szaraz
szamorodni“,
— vín oprávnených na chránené označenie pôvodu Loazzolo, Alto
Adige a Trentino, označovaných pojmami alebo niektorým
z pojmov „passito“ alebo „vendemmia tardiva“,
— vín oprávnených na označenie pôvodu „Colli orientali del Friuli“, za
ktorým nasleduje označenie „Picolit“,
— vín oprávnených na chránené označenie pôvodu „Moscato di Pantelleria
naturale“ a „Moscato di Pantelleria“,
— vín pochádzajúcich z Českej republiky, ktoré sú oprávnené označovať
sa ako „pozdní sběr“,
— vín pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazom „neskorý zber“
a slovenské tokajské vína oprávnené na chránené označenie pôvodu
„Tokajské samorodné suché“ alebo „Tokajské samorodné sladké“,
— vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré sú označované sa ako „vrhunsko vino
ZGP – pozna trgatev“,
— bielych vín s týmito chránenými zemepisnými označeniami
a s celkovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % obj. a obsahom
cukru vyšším ako 45 g/l:
— Vin de pays de Franche-Comté,
— Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

— Vin de pays de Saône-et-Loire,
— Vin de pays des coteaux de l’Ardeche,
— Vin de pays des collines rhodaniennes,
— Vin de pays du comté Tolosan,
— Vin de pays des côtes de Gascogne,
— Vin de pays du Gers,
— Vin de pays du Lot,
— Vin de pays des côtes du Tarn,
— Vin de pays de la Correze,
— Vin de pays de l’Ile de Beauté,
— Vin de pays d’Oc,
— Vin de pays des côtes de Thau,
— Vin de pays des coteaux de Murviel,
— Vin de pays du Val de Loire,
— Vin de pays de Méditerranée,
— Vin de pays des comtés rhodaniens,
— Vin de pays des côtes de Thongue,
— Vin de pays de la Côte Vermeille,
— sladkých vín pochádzajúcich z Grécka, ktorých celkový obsah alkoholu
je najmenej 15 % obj. a obsah cukru je najmenej 45 g/l a ktoré
sú oprávnené na tieto chránené zemepisné označenia:
— ??????? ????? ?????ß?? (oblastné víno z oblasti Tyrnavos),
— ??????? ??????? ????? (oblastné víno z oblasti Ahaia),
— ????????? ??????? ????? (oblastné víno z oblasti Lakonia),
— ??????? ????? ???????? (oblastné víno z oblasti Florina),
— ??????? ????? ???????? (oblastné víno z oblasti Cyclades),
— ??????? ????? ????????? (oblastné víno z oblasti Argolida),
— ??????? ????? ??????? (oblastné víno z oblasti Pieria),
— ???????????? ??????? ????? (oblastné víno z oblasti Mount
Athos- oblastné víno z oblasti Holy Mountain),
— sladkých vín pochádzajúcich z Cypru, ktorých celkový obsah alkoholu
je najviac 15 % obj. a obsah cukru je najmenej 45 g/l a ktoré sú
oprávnené na chránené označenie pôvodu ???µ??????? (Commandaria),
— sladkých vín pochádzajúcich z Cypru, vyrobených z prezretého
hrozna alebo zo zhrozienkovateného hrozna, ktorých celkový obsah
alkoholu je najmenej 15 % obj. a obsah cukru je najmenej 45 g/l
a ktoré sú oprávnené na tieto chránené zemepisné označenia:
— ??????? ????? ??µ???? (oblastné víno z oblasti Lemesos),
— ??????? ????? ????? (oblastné víno z oblasti Pafos),
— ??????? ????? ??????? (oblastné víno z oblasti Larnaka),
— ??????? ????? ???????? (oblastné víno z oblasti Lefkosia);


d) 350 miligramov na liter v prípade:
— vín, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Spoločenstva oprávnené na
označenie „Auslese“,
— rumunských bielych vín oprávnených na niektoré z týchto chránených
označení pôvodu: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească,

— vín pochádzajúcich z Českej republiky oprávnených používať
v označení výraz „výběr z hroznů“,
— vín pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazom „výber z hrozna“
a slovenských tokajských vín oprávnených na chránené označenie
pôvodu „Tokajský mášláš“ alebo „Tokajský forditáš“,
— vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazom „vrhunsko vino
ZGP – izbor“;


e) 400 miligramov na liter v prípade:
— vín, ktoré sú oprávnené označovať sa v súlade s predpismi Spoločenstva
výrazmi „Beerenauslese“, „Ausbruch“, „Ausbruchwein“, „Trockenbeerenauslese“,
„Strohwein“, „Schilfwein“ a „Eiswein“,
— bielych vín oprávnených na tieto chránené označenia pôvodu:
Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont,
Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon,
Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux,
Saussignac, Jurançon, pokiaľ za nimi nenasleduje výraz „sec“,
Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon, za ktorým nasleduje
názov obce pôvodu, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic
Bilh, pokiaľ za ním nenasleduje výraz „sec“, Alsace a Alsace grand
cru, za ktorým nasleduje výraz „vendanges tardives“ alebo „sélection
de grains nobles“,
— sladkých vín vyrobených z prezretého hrozna a sladkých vín vyrobených
zo zhrozienkovateného hrozna, pochádzajúcich z Grécka,
ktorých obsah zvyškového cukru vyjadrený ako cukor je najmenej
45 g/l a ktoré sú oprávnené na niektoré z týchto označení pôvodu:
??µ?? (Samos), ????? (Rhodos), ????? (Patras), ??? ?????? (Rio
Patron), ????????? (Kefallonia), ??µ??? (Limnos), ?????? (Sitia),
????????? (Santorini), ??µ?? (Néméa), ?????? (Dafnes) a sladkých
vín z prezretého hrozna a sladkých vín zo zhrozienkovateného hrozna
oprávnených na tieto chránené zemepisné označenia: ?????????
(Siatista), ????????? (Kastoria), ???????? (Cyclades), ????µß?????
(Monemvasia), ???????????? (Mount Athos – Holy Mountain),
— vín pochádzajúcich z Českej republiky, oprávnených označovať sa
výrazmi „výběr z bobulí“, „výběr z cibéb“, „ledové víno“ alebo
„slámové víno“,
— vín pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré sú označované výrazmi „bobuľový
výber“, „hrozienkový výber“, „cibébový výber“, „ľadové víno“
alebo „slamové víno“ a slovenských tokajských vín, ktoré sú oprávnené
na chránené označenie pôvodu „Tokajský výber“, „Tokajská
esencia“, „Tokajská výberová esencia“,
— vín pochádzajúcich z Maďarska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré nesú v súlade s maďarskými právnymi
predpismi označenie „Tokaji máslás“, „Tokaji fordítás“, „Tokaji
aszúeszencia“, „Tokaji eszencia“, „Tokaji aszú“ alebo „Töppedt
szőlőből készült bor“,
— vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu „Albana di
Romagna“ a ktoré sa označujú výrazom „passito“,
— luxemburských vín, ktoré sú oprávnené na chránené označenie
pôvodu a ktoré sa označujú výrazom „vendanges tardives“, „vin de
glace“ alebo „vin de paille“,
— bielych vín oprávnených na chránené označenie pôvodu „Douro“, za
ktorým nasleduje výraz „colheita tardia“,
— vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené
označenie pôvodu a ktoré sa označujú výrazmi: „vrhunsko vino
ZGP – jagodni izbor“ alebo „vrhunsko vino ZGP – ledeno vino“
alebo „vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor“,
— bielych vín pochádzajúcich z Kanady oprávnených na označenie
„Icewine“.


3. Zoznamy vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným
označením uvedené v odseku 2 písm. c), písm. d) a písm. e) sa môžu zmeniť

a doplniť v prípade, že sa zmenia podmienky výroby príslušných vín alebo
sa zmení ich zemepisné označenie alebo označenie pôvodu. Členské štáty
vopred poskytnú všetky potrebné technické informácie o príslušných vínach
vrátane špecifikácií a ročne vyrobených množstiev.


4. Ak to vyžadujú poveternostné podmienky, Komisia môže v súlade
s postupom ustanoveným v odseku 2 článku 113 nariadenia (ES)
č. 479/2008 rozhodnúť, že príslušné členské štáty môžu v niektorých vinohradníckych
oblastiach Spoločenstva povoliť v prípade vín vyrábaných na
ich území zvýšenie maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého
nižších ako 300 miligramov na liter uvedených v tomto bode, a to najviac
o 50 miligramov na liter. Zoznam prípadov, keď členské štáty môžu povoliť
takéto zvýšenie, je uvedený v dodatku 1.
5. Členské štáty môžu na vína vyrábané na ich území uplatniť prísnejšie
opatrenia.


B. OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO V LIKÉROVÝCH VÍNACH


Celkový obsah oxidu siričitého v likérových vínach nesmie presiahnuť
v čase ich uvedenia na trh na priamu ľudskú spotrebu:
150 miligramov na liter, ak je obsah cukru nižší ako 5 gramov na liter,
200 miligramov na liter, ak je obsah cukru najmenej 5 gramov na liter.


C. OBSAH OXIDU SIRIČITÉHO V ŠUMIVÝCH VÍNACH


1. Celkový obsah oxidu siričitého v šumivých vínach nesmie presiahnuť v čase
ich uvedenia na trh na priamu ľudskú spotrebu:
a) 185 miligramov na liter v prípade všetkých kategórií akostných šumivých
vín a
b) 235 miligramov na liter v prípade ostatných šumivých vín.


2. Ak to vyžadujú poveternostné podmienky v niektorých vinohradníckych
oblastiach Spoločenstva, príslušné členské štáty môžu povoliť pre šumivé
vína vyrábané na ich území a uvedené v odseku 1 písm. a) a písm. b)
zvýšenie celkového maximálneho obsahu oxidu siričitého o najviac 40 miligramov
na liter za predpokladu, že vína, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie,
sa nevyvezú mimo územia príslušných členských štátov.


Dodatok 1


Zvýšenie celkového maximálneho obsahu oxidu siričitého, pokiaľ to vyžadujú poveternostné
podmienky
(Príloha I B k tomuto nariadeniu)
Rok Členský štát Vinohradnícka(-e) oblasť(-ti) Príslušné vína


1. 2000 Nemecko všetky vinohradnícke
oblasti na nemeckom území
všetky vína vyrobené
z úrody hrozna v roku 2000


2. 2006 Nemecko vinohradnícke oblasti
v regiónoch BádenskoWürttembersko,
Bavorsko,
Hesensko a Porýnie-Falcko
všetky vína vyrobené
z úrody hrozna v roku 2006


3. 2006 Francúzsko vinohradnícke oblasti
v departementoch Bas-Rhin
a Haut-Rhin
všetky vína vyrobené
z úrody hrozna v roku 2006


1. Obsah prchavých kyselín nesmie prekročiť:
a) 18 miliekvivalentov na liter v prípade čiastočne prekvaseného hroznového
muštu;
b) 18 miliekvivalentov na liter v prípade bielych alebo ružových vín, alebo
c) 20 miliekvivalentov na liter v prípade červených vín.


2. Hodnoty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na:
a) výrobky z hrozna zozbieraného v Spoločenstve vo fáze výroby
a všetkých fázach ich uvádzania na trh;
b) čiastočne prekvasený hroznový mušt a vína pochádzajúce z tretích krajín
vo všetkých fázach od ich vstupu na zemepisné územie Spoločenstva.


3. Odchýlky od odseku 1 možno ustanoviť v prípade:
a) niektorých vín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a niektorých vín
s chráneným zemepisným označením (CHZO):
— ak zreli minimálne dva roky alebo
— ak boli vyrobené v súlade s osobitnými postupmi;
b) vín s celkovým obsahom alkoholu najmenej 13 % obj.
Členské štáty oznámia tieto odchýlky Komisii, ktorá ich dá na vedomie
ostatným členským štátom.