Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Domov > Udalosti > Súťaže > 

Vínne trhy Pezinok 2020 - zrušená

Vínne trhy Pezinok 2020 - zrušená

Udalosť je zrušená!

Súťaž je zrušená.
Vážení priatelia, organizačný výbor si vás dovoľuje pozvať na 25. ročník podujatia, ktoré má na Slovensku dobré meno a tradíciu. Predkladáme vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov VTP 2020.
Registrácia vzoriek: od 19.02.2020do 08.03.2020
Hodnotenie vzoriek: od 19.03.2020 00:00do 20.03.2020 00:00

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 6 fliaš o objeme 0,75 l, pri nižšom objeme predstavuje vzorka 8 fliaš. Všetky fľaše vína musia byť označené údajmi:

            •          názov vína (odroda, zloženie kupáže, cuvée)

            •          prívlastok

            •          ročník

            •          meno a adresa vystavovateľa

            •          kategória (1. – 7.)

Prihláška

Adresa

Vínne trhy Pezinok
Pezinok
Slovenská republika
Názov účtu Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
Názov banky SLSP
Kód banky 0900
Číslo účtu 0019191417
SWIFT GIBASKBX
IBAN SK02 0900 0000 0000 1919 1417

Preberanie vín SK

Zber vzoriek: 05.03.2020 00:00 - 07.03.2020 00:00
Osobne
VZORKY PROSÍME DORUČIŤ V TERMÍNE :
5 - 7. marec 2020
(štvrtok -piatok od 10.00 do 17.00 hod -sobota od 10.00 do 13.00 hod.)
MIESTO:
Mestský dom - (novorekonštruovaný historický dom)
Holubyho 22
Pezinok

tel.: Anna Hanusková 0907 593 294
Milan Bejdák 0905 431 329
Poštou
VZORKY PROSÍME ZASLAŤ NA ADRESU:
Mestská vínotéka Pezinok
Radničné nám. 9,
902 01 Pezinok

tel.: Anna Hanusková 0907 593 294,
Milan Bejdák 0905 431 329.

Zberné miesto ČR

Zber vzoriek: 05.03.2020 00:00 - 07.03.2020 00:00
Osobne
Vinařský dům
Mgr. Marie Zouharová
Nám. Svobody 16
691 42 VALTICE

mobil: +420 777 743 492

Kategórie

I Šumivé vína

Počet prihlásených: 27 vzoriek

II Vína biele tiché suché

Počet prihlásených: 208 vzoriek

III Vína biele tiché polosuché, polosladké

Počet prihlásených: 100 vzoriek

IV Vína tiché sladké vrátane tokajských(viac ako 45 g / liter) bez rozdielu farby hrozna

Počet prihlásených: 23 vzoriek

V Vína ružové tiché suché

Počet prihlásených: 20 vzoriek

VI Vína ružové tiché polosuché, polosladké

Počet prihlásených: 36 vzoriek

VII Vína červené tiché suché, polosuché, polosladké

Počet prihlásených: 100 vzoriek

Šampión

ŠAMPIÓN kategórie 1

86 b

ŠAMPIÓN kategórie 2

86 b

ŠAMPIÓN kategórie 3

86 b

ŠAMPIÓN kategórie 4

86 b

ŠAMPIÓN kategórie 5

86 b

ŠAMPIÓN kategórie 6

86 b

ŠAMPIÓN kategórie 7

86 b

Medaila

VEĽKÁ ZLATÁ medaila

92 b

ZLATÁ medaila

88 b

STRIEBORNÁ medaila

84 b

BRONZOVÉ hodnotenie

75 b

Iné

Cena VTP 2020

za najvyššie hodnotené víno od zahraničného producenta
86 b

Cena primátora mesta Pezinok

za najvyššie hodnotené víno tiché od výrobcu z Pezinka
(vyrobené z hrozna dopestovaného v Pezinku)

Cena Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

za najvyššie hodnotené víno s chráneným označením pôvodu
(s dokladom o pôvode hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti)

Cena EVIRS

za najvyššie hodnotené víno biele tiché z produkcie ročníka 2019

Cena Zväzu výrobcov hrozna a vína

za najvyššie hodnotené víno tiché biele, suché z produkcie ročníka 2017 a starších ročníkov

Kolekcia

Cena Združenia MVC

za najlepšiu kolekciu vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti1
(hodnotí sa 5 najlepších vín od jedného vystavovateľa pôsobiaceho v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti z hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti)

Predseda spolku

Člen organizačného výboru

Člen organizačného výboru

Člen organizačného výboru

Člen organizačného výboru

Spravuje:  Tibor User Dávid Bejdák

 Štatút súťaže

Štatút degustačnej súťaže vín Vínne trhy Pezinok 2020

 Alternatívna prihláška

Alternatívna prihláška degustačnej súťaže vín Vínne trhy Pezinok 2020 (VTP 2020)