MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.

postup31postup32postup33

Dovážate šumivé víno alebo liehoviny?

Modul EMCS eColKo je tu pre Vás, uľahčí Vám tvorbu daňových hlásení a komunikáciu s Finančnou správou SR pre tovary podliehajúce spotrebným daniam (lieh a alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, energia a energetické výrobky). 

Pre vinárske výrobky, je v evidencii k dispozícii sekcia, ktorá obsahuje časti ako kategória vína, vinohradnícka zóna, tretia krajina pôvodu a operácie s vinárskym výrobkom.

Hlásenie je možné editovať priamo, alebo vytvoriť importom z ERP ekonomických systémov, alebo z evidencie Daňového skladu - modul eColKo.


Obrázok 

01
november
2023

Víno roka - VínkoPRO 2024

VinkoPRO 2024 je rebríček vín, ktoré sa zúčastnia najmenej 3 súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v súťažnej sezóne 2023/2024.
PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY, posledná aktualizácia 14.6.2024
27
jún
2024

Víno SAV 2024

Víno Slovenskej akadémie vied (SAV) je súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky, ktoré hodnotia vynikajúci slovenskí vedci - členovia Učenej spoločnosti SAV (ďalej len UčS SAV) pri odbornej garancii popredných slovenských hodnotiteľov. Zámerom súťaže je neformálnym spôsobom, na základe anonymného výberu, odporučiť vína, ktoré by SAV využívala vo svojich zariadeniach a najmä pri rôznych svojich aktivitách s cieľom podporiť propagáciu slovenských vín vynikajúcej kvality.
Trofeje Víno SAV sa udeľujú ako osobitný prejav uznania vedeckej komunity kvalitným produktom v SR v snahe popularizovať a propagovať SAV, ako aj zásadne podporiť kvalitnú domácu produkciu, s osobitným ocenením jej inovatívnosti a prihliadnutím na regionálny rozvoj SR.
01
august
2024

AWC Vienna 2024

AWC Vienna je pre našich vinárov najúspešnejšou zahraničnou súťažou. V minulom roku získali slovenské vína
Domov > Články > Z domova > 

Mikrobiologický výskum v rámci projektu CLIMVINO

Mikrobiologický výskum v rámci projektu CLIMVINO

Kvalita vína je úzko prepojená s kvalitou suroviny, hrozna, z ktorého je vyrobené. Víno je produktom spolupráce niekoľkých živých organizmov. Súhrou kvalitnej suroviny a výnimočného terroir a tiež prostredníctvom poctivej práce metabolizmu mikroorganizmov - kvasiniek i baktérií, ale aj umu vinohradníka a enológa vzniká originálny mok. Terroir je v podstate explicitný výraz združujúci niekoľko faktorov ovplyvňujúcich kvalitu a zdravotný stav hrozna.

Jedná sa o ľudský faktor a niekoľko ďalších vplyvov okolitého prostredia - predovšetkým klimatické podmienky (makroklíma, mezoklíma, topoklíma a mikroklíma), pôdne podmienky z pedologickej, geologickej, ale tiež agronomickej perspektívy a samozrejme mikrobióm, čiže zastúpenie jednotlivých mikroorganizmov. Pri výrobe vína začína poslanie mikroorganizmov už vo vinohrade, nakoľko mikrobióm Vitis vinifera dokáže ovplyvniť výslednú kvalitu hrozna, a teda aj vína. Azda najdôležitejšiu úlohu zohráva S. cerevisiae najmä vo fermentácii hroznového muštu. Počas anaeróbnej glykolýzy kvasinky produkujú okrem etanolu a oxidu uhličitého stovky minoritných metabolitov, ktoré ovplyvňujú výslednú kvalitu a originalitu vína. Záleží však od zvolenej fermentačnej stratégie v akom zastúpení a akých množstvách bude víno tieto aromaticky aktívne látky obsahovať. V procese výroby najmä červeného vína dôležitú úlohu zohrávajú aj baktérie. V ostatnom období sa čoraz častejšie diskutuje o nezastupiteľnom vplyve mikrobiómu pôdy, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav rastlín, teda aj viniča. Pôdny mikrobióm, v ktorom prevládajú najmä baktérie, je zatiaľ málo prebádaný. Sledovanie vplyvu jednotlivých zložiek terroir je významný najmä v našich (slovenských) podmienkach, nakoľko najvyššia expresia terroiru sa dosahuje vo vinohradníckych oblastiach s chladnejším podnebím.

Diverzita kvasiniek bola zmapovaná vo vinohradníckych oblastiach v mnohých vinárskych veľmociach, ale taktiež v krajinách, kde vinárstvo nemá dlhú tradíciu. Okrem kvasiniek sú vo všetkých hroznových muštoch a vínach prítomné aj baktérie. Tie dokážu metabolizovať početné množstvo senzoricky aktívnych látok. Ich vplyv na kvalitu vína závisí nielen od environmentálnych faktorov pôsobiacich na bunkovej úrovni, ale aj od výberu najlepšie prispôsobených druhov a kmeňov baktérií. V ostatnom čase sa čoraz častejšie diskutuje o významnom vplyve pôdneho bakteriálneho spoločenstva na kvalitu hrozna a teda aj vína. Baktérie asociované s viničom môžu hrať špecifickú úlohu v produktivite a rezistencii hostiteľských rastlín voči chorobám. Pôda slúži ako kľúčový zdroj baktérií asociovaných s viničom. Edafické faktory a podmienky špecifické pre konkrétny vinohrad môžu ovplyvniť prirodzený mikrobióm viniča. Mikroorganizmy sú veľmi úspešnými obyvateľmi pôdy z dôvodu ich adaptability a plasticity na zvládanie nepriaznivých podmienok. Všeobecne sa predpokladá, že v mnohých ekosystémoch práve vysoká biodiverzita zvyšuje stabilitu a produktivitu a je regulovaná z hľadiska podnebia, vlastností pôdy a hospodárenia s pôdou. Keďže väčšina štúdií o biodiverzite a produktivite sa zameriava na rozmanitosť rastlín, tento vzťah si vyžaduje lepšie porozumenie v rámci mikrobiálnych populácií obývajúcich pôdu, pretože mikroorganizmy zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých kľúčových ekosystémových funkciách zapojených do úrodnosti pôdy. Zdravotný stav rastlín závisí od zastúpenia pôdnych mikroorganizmov, ktoré disponujú metabolickým mechanizmom na prístup k pôdnym živinám, ako sú dusík, fosfor a sírne zlúčeniny. Tieto sú pre nich zvyčajne biologicky minimálne dostupné. So stovkami až tisíckami taxónov na gram pôdy sa preukázalo, že funkčná redundancia v pôdnej mikrobiálnej komunite je vysoká. Takéto dôkazy sa považujú za vysoko relevantné na odôvodnenie dopadu klimatických zmien a antropických zásahov na pôdnu mikrobiálnu diverzitu a v dôsledku toho aj biogeochemických cyklov v pôde.

      climvino_pic_samples_01          climvino_pic_samples_02

V období rokov 2019 – 2022 boli analyzované vzorky pôdy a rôznych častí viniča z rôznych lokalít. Pre mikrobiologickú analýzu bola použitá sekvenačná metóda MinION Nanopore 28S rRNA a 16S rRNA génov. Najväčšou výhodou tejto metódy je, že dokáže z malého množstva vzorky získať ucelené údaje o mikrobióme. Metóda tiež dokáže vo vzorke detegovať aj nekultivovateľné mikroorganizmy, ktoré doposiaľ tradičnými metódami identifikovať nebolo možné.

Vo všetkých vzorkách boli identifikované kvasinky aj baktérie. Na obrázku nižšie je porovnanie zastúpenia rodov jednotlivých baktérií vo vzorkách pôdy odobratých vo vinohradoch v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Rody Bacillus a Nitrospira sú bežnou pôdnou mikroflórou, variabilita zastúpenia jednotlivých rodov súvisí s ročným obdobím, kedy boli vzorky odobraté. Vo vzorkách hrozna bolo zastúpenie jednotlivých baktérií významne odlišné od pôdnych vzoriek, dominantné boli najmä rody Gluconobacter a Acetobacter. Kompletné výsledky nájdete na webstránke projektu www.climvino.eu.

climvino_tab_02
 
 Najčastejšie identifikované baktérie vo vzorkách pôdy.

Mikrobiálne spoločenstvá sú prepojené s rastlinami, zohrávajú úlohu v produkcii pôdy, ale tiež spôsobujú fytopatogénne choroby. Rozhranie medzi koreňmi a pôdou je pravdepodobne najdôležitejšou interakciou medzi rastlinami a ich prostredím. Pôdne mikroorganizmy, ktoré kolonizujú rastlinu v koreňoch, môžu prestupovať cez rastlinu a kolonizovať zvyšky tkanív, podporovať priaznivý zdravotný stav rastlín alebo spôsobovať rôzne ochorenia.
K dnešnému dňu len málo štúdií sa venovalo vzťahu medzi pôdnym mikrobiómom a jeho vplyvom na enologické procesy. Moderné molekulárne metódy v súčasnosti poskytujú bezprecedentné príležitosti komplexne charakterizovať mikrobiálne spoločenstvá a ich vzťahy s ich prostredím alebo následnými procesmi. Aby sme pochopili zásadnú úlohu mikroorganizmov v celom procese výroby vína, mali by sme pochopiť vzťah medzi vinohradníckym a vinárskym mikrobiómom. Zároveň je nevyhnutné zamerať pozornosť najmä na pôdny mikrobióm.

Kompletné výsledky projektu CLIMVINO nájdete na web stránke www.climvino.euznak_europskej_unieinterreg_slovakia_austria_graphicelement_rgb

Projekt CLIMVINO je financovaný z projektu Program spolupráce Interreg V-A SK-AT: Zníženie rizika ochorení viniča pre lepšie a zdravšie hrozno – CLIMVINO (č. 305021X645).